فرحناز حمدی

 فرحناز حمدی دکترا/ موسسه تحقیقات چغندرقند، سازمان تحققات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

فرحناز حمدی

دکترا/ موسسه تحقیقات چغندرقند، سازمان تحققات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر کودهای آلی حاوی اسیدهای آمینه، بر کارایی نیتروژن مصرفی و خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 30، شماره: 2
2 استفاده از پلیمر در پوشش دار کردن بذر چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 31، شماره: 2
3 برآورد نیروی لازم برای برداشت و تعیین میزان تلفات و انتقال خاک به همراه فرم‪های مختلف ریشه چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 25، شماره: 2
4 بررسی امکان کشت پاییزه چغندرقند در منطقه فسا (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 29، شماره: 1
5 پیشرفت در تولید بذر مونوژرم هیبرید تجارتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 19، شماره: 1
6 تاثیر روش‎های مختلف آبیاری و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 28، شماره: 1
7 تاثیر روش‎های مختلف خاک‎ورزی در تهیه بستر بذر منوژرم بر عملکرد و کیفیت محصول چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 28، شماره: 2
8 نگرشی کلی بر نتایج مصرف مقادیر مختلف پتاسیم در زراعت چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 15، شماره: 1