طاهره ایشانی

 طاهره ایشانی استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

طاهره ایشانی

استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی سنجشی مضمون و سبک در حکایات و حکمت های گلستان و بهارستان بر اساس کارکرد تجربی فرانقش اندیشگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 6، شماره: 10
2 تحلیل انتقادی گفتمان حکومت در باب اول بوستان سعدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 42
3 تحلیل انسجام و پیوستگی در غزلی از حافظ با رویکرد زبان شناسی نقش گرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 18، شماره: 67
4 تحلیل مقایسه ای عوامل انسجام در دو غزل حافظ و سعدی و تاثیر آن بر انسجام متن/طاهره ایشانی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 6، شماره: 10
5 تحلیل مقایسه ای کاربرد آموزه های دینی در شعر سپیده کاشانی و نازک الملائکه (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 3، شماره: 7
6 کارکرد القایی واژگان در کتاب آن بیست و سه نفر (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 10، شماره: 19
7 مقایسه کاربست عوامل انسجام در سوره اعلی و ترجمه آن از صفارزاده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 20، شماره: 74
8 نظریه انسجام و هماهنگی انسجامی و کاربست آن در یک داستان کمینه فارسی (قصه نردبان) (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازتاب گفتمانهای سیاسی و اجتماعی جامعه در اشعار فارسی شهریار (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
2 بررسی تطبیقی انواع فرایندهای فرانقش تجربی و تاثیر آنها در مضمون و سبک حکایت های تفسیر سوره یوسف و داستان های کشف الاسرار (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
3 بررسی شعری از سلمان هراتی با رویکرد جامعه شناختی (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
4 سیمای زاهد و صوفی در شعر سلمان ساوجی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
5 نقد و تحلیل داستان ها و حکایت های کتاب فارسی بخوانیم دوره ابتدایی (با تاکید بر فرهنگ انتقادگری و انتقادپذیری) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
6 نقش لالایی ها در انتقال حس وطن دوستی به کودکان با تکیه بر لالایی های مکتوب فارسی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی