دکتر محمد آرشی

دکتر محمد آرشی دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر محمد آرشی

Dr. Mohammad Arashi

دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 افزایش مقیاس پارامترهای ژئومکانیکی مخزن با استفاده از روش تابع هسته با پهنای باند تطبیقی و مقایسه آن با نتایج تبدیل موجک (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 2، شماره: 2
2 انتخاب متغیر و تشخیص ساختار در بعد بالا برای مدل های جمعی خطی-جزیی (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 12، شماره: 2
3 انتخاب متغیر در مدل های خطی-جزئی با اثرات آمیخته برای داده های طولی با بعد بالا (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 14، شماره: 2
4 Differenced-Based Double Shrinking in Partial Linear Models (دریافت مقاله) مجله آمار و مدل محاسباتی دوره: 1، شماره: 1
5 Some theoretical results on the tensor elliptical distribution (دریافت مقاله) مجله آمار و مدل محاسباتی دوره: 1، شماره: 2
6 Two-dimensional upscaling of reservoir data using adaptive bandwidth in the kernel function (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 54، شماره: 2
7 برآوردگر انقباضی در توزیع نرمال چند متغیره تحت فضای پارامتر محدود (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 8، شماره: 1
8 برآوردگر جدیدی از نوع لیو اصلاح شده (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 12، شماره: 2
9 برآوردگرهای جریمه شده در مدل رگرسیون کاکس (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 25، شماره: 1
10 تحلیل رگرسیون ستیغی دوپارامتری فازی با ورودی دقیق و خروجی فازی مثلثی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 21، شماره: 2
11 مطالعه رفتار برآوردگر انقباضی تحت یک قید خطی در مدل رگرسیون تاوانیده (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 13، شماره: 1
12 مطالعه رفتار حدی برآوردگرهای انقباضی در مدل رگرسیون تاوانیده با نرم مستطیلی (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 11، شماره: 1
13 مقایسه مخاطره انواع برآوردگرها در مدل رگرسیون چندگانه با خطای t چندگانه (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 انتخاب متغیر در مدل های خطی تابعی تعمیم یافته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی و روشهای محاسباتی در علوم و مهندسی
2 پیش بینی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبا استفاده از تکنیک اسپلاین های نیمه پارامتری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
3 پیش بینی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبا استفاده از مدل اسپلاین های تطبیقی در رگرسیون چند متغیره MARS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
4 حل مسیله بهینه سازی برای انتخاب متغیرهای مهم در داده های با بعد بالا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
5 رویکرد روش برآورد هسته با پهنای باند متغیر در افزایش مقیاس چند مقیاسی در چاه های نفتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
6 کاربرد بهینه سازی در قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
7 معرفی روش برآورد هسته در افزایش مقیاس چند مقیاسی در چاه های نفتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت