نیما فرجیان

 نیما فرجیان معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ایوان کی-مدیرگروه کامپیوتر

نیما فرجیان

Nima Farajian

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ایوان کی-مدیرگروه کامپیوتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Algorithms for license plate detection :A survey (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شبکه های اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده
2 ارایه یک سامانه بینایی ماشین جهت تعیین خواص مکانیکی شلغم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
3 اهمیت شبکه های بیزی در یادگیری ماشین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربردسازی هوش تجاری (راهکارها و چالش ها)
4 Modified Weighted K-Nearest Neighbor (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شبکه های اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده
5 بازشناسی اعداد دستنویس با کمک پردازش تصویر و شبکه عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربردسازی هوش تجاری (راهکارها و چالش ها)
6 بررسی الگوریتم ها و تکنیک های بهینه سازی داده کاوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربردسازی هوش تجاری (راهکارها و چالش ها)
7 بررسی الگوریتم ها و تکنیک های شناسایی لبه تصویر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
8 بررسی و پیاده سازی نرم افزار بازی تحت فناوری ابر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
9 بررسی و خوشه بندی نتایج ارزشیابی اساتید دانشگاه با استفاده از داده کاوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
10 بهبود تصاویر پزشکی با استفاده از خوشه بندی ترکیبی فازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
11 بهبود عملکرد نرخ تشخیص و دقت سیستمهای تشخیص نفوذ با استفاده ازصفات موثر و برخی از الگوریتمهای داده کاوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
12 پیش بینی تصویر CT از داده های MRI از طریق تطبیق ویژگی ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر
13 پیش بینی قیمت سهام بانک صادرات با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار
14 پیش بینی قیمت سهام بانک صادرات با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
15 تشخیص تعداد انگشتان باز دست در تعامل انسان با رایانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
16 خوشه بندی تومورهای مغزی با الگوریتم همزیستی جانداران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
17 داده کاوی مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم های خوشه بندی بهینه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
18 ردیابی اهداف متحرک با استفاده از دسته بند ماشین یادگیر بیشینه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
19 مدل پیش بینی خسارت مشتریان در بیمه های درمان تکمیلی با بهره گیری از تکنیک های داده کاوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
20 نقش الگوریتم های فرا ابتکاری در یادگیری عمیق (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
21 نهان نگاری مبتنی بر بلوک تصاویر رنگی با استفاده از DWT و SVD (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی