شاپور اعتماد

 شاپور اعتماد دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران

شاپور اعتماد

shapoor Etemad

دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.