دکتر کامران امینی

دکتر کامران امینی Associate Professor of Materials Engineering, Islamic Azad University ,Majlesi Branch ,Majlesi , Iran

دکتر کامران امینی

Dr. Kamran Amini

Associate Professor of Materials Engineering, Islamic Azad University ,Majlesi Branch ,Majlesi , Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Antiulcer effects of Zataria multiflora Boiss. on indomethacin-induced gastric ulcer in rats (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 8، شماره: 5
2 اثر موقعیت ابزار بر خواص ساختاری و مکانیکی اتصال لب به لب آلیاژهای غیر همجنس آلومینیوم ۲۰۲۴ به ۷۰۷۵ جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 7، شماره: 2
3 استفاده از روش رویه پاسخ در ساخت داربست بهینه کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت/ دیوپساید (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 15، شماره: 2
4 ایجاد پوشش کامپوزیتی نیکل- بور-کاربید تنگستن نانوکریستالی به روش الکترولس و بررسی خواص تریبولوژیکی آن (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 7، شماره: 2
5 Corrosion Behavior Characterization of the Nugget Zone in Copper/Brass Metals of Dissimilar Friction Stir Welded Lap Joints (دریافت مقاله) مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت دوره: 11، شماره: 1
6 Effect of the Number of Welding Passes on the Microstructure and Wear Behavior of St52 Plain Carbon Steel Coated with a High Chromium-Carbon Electrode (دریافت مقاله) مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت دوره: 12، شماره: 1
7 Effect of Welding Parameters on Microstructure and Mechanical Properties of Friction Stir Spot Welded of Titanium Alloy TiAl۶V۴ (دریافت مقاله) مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت دوره: 9، شماره: 2
8 Investigating the Effect of Manganese Content on the Properties of High Manganese Austenitic Steels (دریافت مقاله) مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت دوره: 10، شماره: 1
9 Investigating the Effect of Titanium Addition on the Microstructure and Mechanical Properties of Ni-Hard 4 Cast Iron (دریافت مقاله) فصلنامه فرایندهای نوین در ساخت و تولید دوره: 5، شماره: 1
10 Investigation on High Temperature Wear Resistance of Cryotreated Hot Work Tool Steel (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته و فرآوری دوره: 7، شماره: 3
11 Structural characteristics and tribological properties of TiAlCr(Si)CN nanocomposite films coated on the SPK ۱.۲۰۸۰ tool steel using PVD technique (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته و فرآوری دوره: 5، شماره: 1
12 بررسی استحاله های فازی در فولاد سرد کار۲۳۰۴/۱ در حین سرد کردن پیوسته (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 6، شماره: 1
13 بررسی تاثیر اندازه دانه ابزار مسی اکسترود شده در کانال های هم مقطع زاویه دار بر روی سایش الکترود در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 3
14 بررسی تاثیر تیتانیم بر بهبود خواص فولاد هادفیلد C-ASTM A۱۲۸ (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 7، شماره: 1
15 بررسی تاثیر سرعت سرد کردن، دمای پیشگرم و تغییر ترکیب شیمیایی بر روی ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد میکروآلیاژ وانادیوم دار متوسط کربن (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 9، شماره: 2
16 بررسی تاثیر عملیات زیر صفر عمیق بر ریز ساختار و مقاومت سایش فولاد کم آلیاژ ۱۰۰Cr۶ (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 7، شماره: 3
17 بررسی تاثیر عملیات زیرصفرعمیق بر ریز ساختار ، مقاومت سایشی و خواص کششی فولاد GOST9HF در دماهای تمپر 150 تا 650 درجه سانتیگراد (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 14، شماره: 2
18 بررسی تاثیرکار سختی اولیه بر رفتار سایشی فولاد پر منگنز آستنیتی (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 10، شماره: 3
19 بررسی رفتار خوردگی مقطع جوشکاری شده آلیاژ آلومینیوم به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 8، شماره: 4
20 بررسی ریز ساختار و خواص سایشی پوشش های NiCrAlY تقویت شده با ذرات Al2O3اعمالی به روش پاشش حرارتی پلاسمایی (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 12، شماره: 1
21 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال جوشکاری اصطکاکی فولاد CK۳۵ به فولاد ۱۸CrMo۴ (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 5، شماره: 4
22 بررسی سختی و رفتار تریبولوژیکی نانوکامپوزیت سطحی Al/Al2O3-TiB2 ساخته شده با فرآوری هم زن اصطکاکی (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 10، شماره: 1
23 بررسی نسبت سرعت دوران به پیشروی ابزار در جوشکاری هم زن اصطکاکی اتصال غیر هم جنس آلیاژ آلومینیوم ۵۰۸۳ به تیتانیوم خالص تجاری (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 9، شماره: 3
24 بهبود خواص مکانیکی کامپوزیت های پایه آلومینیمی با اعمال فرایندهای ایکپ و اکستروژن (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 7، شماره: 4
25 بهبود مقاومت به سایش فولاد مارتنزیتی O.۳۵%C- ۶%Cr از طریق افزودن عنصر میکروآلیاژ تیتانیم و اصلاح فرآیند عملیات حرارتی (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 9، شماره: 4
26 تاثیر حضور لایه میانی فولاد زنگ نزن آستنیتی۳۰۹ بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد ساده کربنیSt۵۲ روکش کاری شده با الکترود پرکروم-کربن به روش جوشکاری ذوبی (دریافت مقاله) مجله مهندسی ساخت و تولید دوره: 5، شماره: 2
27 تاثیر دمای تمپر بر سختی و خواص کششی فولاد API ۵CT T۹۵ (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 4، شماره: 1
28 تاثیر ساچمه کوبی بر رفتار سایشی دو نوع فولاد پر منگنز آستنیتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ریخته گری دوره: 1، شماره: 2
29 تاثیر عملیات تمپر بر مقاومت به ضربه فولاد ۳۰CrMnSi (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 2، شماره: 1
30 تاثیر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی و ریز ساختار فولاد زنگ نزن مارتنزیتی ۴۳۱AISI (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 6، شماره: 4
31 تاثیر عملیات حرارتی بر رفتار تریبولوژیکی پوشش الکترولس دولایه کامپوزیتی و نانوکریستالیNi-P/Ni-B-BN (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 6، شماره: 3
32 تاثیر نوع الکترود و تعداد پاس بر خواص سایشی و ریزساختار روکش ایجاد شده به روش زیر پودری بر روی فولاد کم آلیاژ ۴۲CrMo۴ (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 9، شماره: 2
33 تعیین مناسب ترین محلول دفع یون های پررنات ReO-۴ و مولیبداتMoO۲-۴ در جدایش انتخابی رنیوم از زغال فعال (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مکانیزم های سایش فولاد Fe-0.35C-6.3Cr در شرایط عملیات تمپر بوسیله آزمون چرخ لاستیکی- ماسه خشک (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
2 استفاده از مواد پلیمری به عنوان عامل کوئنچ در عملیات حرارت فولادها (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
3 ایجاد پوشش کامپوزیتی نیکل - بور -کاربیدتنگستن نانو کریستالی به روش الکترولس و بررسی خواص تریبولوژیکی آن (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
4 Effect of Annealing Temperature of X210Cr12 Cold Work Tool Steel on Tool Wear (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید
5 Effect of primary annealing and normalizing treatment before quench-temper treatment on tool wear of 42CrMo4 steel (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید
6 Ni-Hard درچدن 4 M7C تاثیرافزودن تیتانیوم بر مرفولوژی کاربید 3 (دریافت مقاله) دومین همایش صنایع معدنی
7 The effect of manufacturing processes on the mechanical properties of MO40 aviation bolts (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی
8 بررسی اثرات اعمال ولتاژ در حین عملیات حرارتی بر ساختار و خواص فولادهای کربنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عملیات حرارتی
9 بررسی پارامترهای عملیات آستنیته و کوئنچ بر خواص مکانیکی و تغییرات ابعادی قطعات فولاد کربنی و آلیاژی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عملیات حرارتی
10 بررسی تاثیر پارامترهای آلیاژ سازی مکانیکی بر روی سنتز نانو پودر آلیاژی Cr-Al-Ni (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
11 بررسی تاثیر دمای آهنگری و نحوه سرد کردن از دمای آهنگری بر خواص مکانیکی فولاد میکروآلیاژی 38MnSVSi5 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عملیات حرارتی
12 بررسی تاثیر عملیات حرارتی زیر صفر بر سختی و میزان آستنیت باقیمانده در فولاد 1/2304 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عملیات حرارتی
13 بررسی تأثیر عملیات حرارتی زیر صفر بر سختی و میزان آستنیت باقیمانده در فولاد 1/2304 (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
14 بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختار جوش اصطحکاکی فولاد کم آلیاژ Cr,Mo دار به فولاد کربن متوسط (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی
15 بررسی رفتار سایشی فولاد پرکروم در شرایط عملیات زیرصفر عمیق بوسیله آزمون سایش ASTM G 56 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
16 بررسی رفتار عملیات حرارتی فولاد(1.2367) X38CrMoV5-3 مورد مصرف در قالبهای فورج گرم کار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عملیات حرارتی
17 بررسی رفتار فولاد سرکار، حاوی کروم و مولیبدن، در حین سرد کردن پیوسته (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
18 بررسی ریزساختار و سختی نانوکامپوزیت سطحی Al/Al2O3-TiB2 ساخته شده با فرآوری ه مزن اصطکاکی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
19 بررسی سختی و مقاومت به سایش پوشش الکترولس دولایه کامپوزیتیNi-P/Ni-B-BN نانو کریستالی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
20 بررسی عمق لایه سخت شده و سختی سطح قطعات چدنی حین فرایند سخت کاری القایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عملیات حرارتی
21 بررسی عملیات بازپخت بر مقاومت به ضربه فولاد 30CrMnSi (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عملیات حرارتی
22 تاثیر پوشش چهار جزیی TiN-TiAlN-TiCrAlN-TiAlSiN و پوششسه جزیی TiN-TiAlN-TiCrAlN به روش PVD بر خواص سطحی فولاد AISI H13 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
23 تاثیر تیتانیوم بر ریز ساختار و خواص مکانیکی چدنNi-Hard4 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
24 تاثیر عملیات زیر صفر سایش فولاد سرد کار حاوی 5% کروم (INDRA5) (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹
25 جوشکاری فولاد ساده کربنی به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی و ارزیابی خواص اتصال (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
26 جوشکاری هم زن اصطکاکی اتصال غیر هم جنس آلیاژآلومینیوم 5083 و تیتانیوم خالص تجاری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
27 رسم نمودار CCT برای فولاد کم آلیاژ Ni-Cr-Mo-V با استحکام بالا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عملیات حرارتی