احسان روحی

 احسان روحی دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

احسان روحی

Ehsan Rouhi

دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روش بهینه شناسایی و اولویت بندی نقاط حادثه خیز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
2 ارزیابی تانسور تنش مقیاس های زیرشبکه ای با مدل گرادیانی بهبود یافته در جریان کانال آشفته (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
3 ارزیابی مدل گرادیانی بهبود یافته در محاسبه تانسور تنش مقیاس های زیرشبکه ای در جریان کانال آشفته (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
4 ارزیابی مدل گرادیانی تنظیم شده در تحلیل جریان کانال آشفته در نر م افزار اپن فوم (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
5 بررسی جریان کاویتاسیون حول یک هیدروفویل با استفاده از مدل های آشفتگی مختلف (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
6 بررسی عددی دمش هوا در امتداد جریان آزاد برروی پرتابه ی زیر سطحی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
7 بررسی عددی و پارامتری مولد گردابه زیرلایه مرزی برروی ایرفویل ناکا 2412 (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
8 بررسی مسئله ی ریمان برای مخلوط پیش آمیخته ی اکسیژن و هیدروژن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
9 تحلیل عددی جریان تنش حرارتی غیرخطی در مجرای بین دو استوانه بیضوی هممرکز (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
10 توسعه یک روش خطی سازی اصلاح شده برای تسخیر بهتر شوک ایستاده پایا در جریان اویلر درون شیپوره همگرا- واگرا (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
11 جداسازی مخلوط گازها با استفاده از پمپ های رادیومتریک (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
12 سیستم های بهره برداری اتوبوسهای تندرو از جنبه های فنی و طراحی سیستم جهت افزایش کارایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
13 شبیه سازی تخلخل در میکرو/نانو کانال ها بوسیله تابع توزیع احتمال و تحلیل جریان با روش DSMC (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
14 شبیه سازی جریان گاز رقیق داخل محیط متخلخل به روش DSMC (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
15 طراحی بهینه یک سیستم هیبرید مستقل و وابسته به شبکه به همراه ذخیره ساز انرژی به کمک نرم افزار HOMER (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
16 مدل سازی عددی پدیده سوپر کاویتاسیون بر روی هندسه های متقارن محوری با استفاده از روش نسبت حجمی سیال (VOF) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
17 معرفی و مقایسه انواع روش های مدل سازی صدا در زیر آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا