دکتر محمدحسین جعفری

دکتر محمدحسین جعفری رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد

دکتر محمدحسین جعفری

Dr. Mohammadhosein Jafari

رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی مهریه در نظام حقوقی ایران با توجه به مداخله های اقتصادی ؛سیاسی و اجتماعی حاکمیت (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
2 تحولات مسئولیت مدنی دستگاه های اجرایی در حقوق کامن لا (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 3
3 تیوری پنجره شکسته در راستای موضوع فساد اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 2، شماره: 4
4 نظارت بانک مرکزی بر اجرای قوانین و مقررات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و آثارسیاسی آن (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار حقوقی انحلال شرکت های سهامی و ابطال تصمیمات ارکان آنها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
2 ابعاد حقوقی معیارهای ناظر بر کارامدی قانون در جامعه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
3 اختلاس در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
4 اخلاق تجاری در نظام فقهی، حقوقی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
5 اصول حقوقی حاکم بر منابع مشترک نفت و گاز بین مرزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
6 بایسته های حرفه وکالت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
7 بررسی اثر رسانه ها در اعمال جرم توسط کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
8 بررسی اجاره مال مشاع و نحوه تسلیم آن در فقه و حقوق ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
9 بررسی ازدواج موقت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
10 بررسی تطبیقی تخلف از انجام تعهد بین حقوق ایران و حقوق مصر و حقوق انگلستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
11 بررسی تطبیقی تعهد به فعل ثالث با تعهد به نفع ثالث در نظام حقوقی ایران و حقوق انگلستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
12 بررسی تطبیقی سرقفلی وحق کسب وپیشه درحقوق ایران و انگلیس ومصر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
13 بررسی تطبیقی مبانی جرایم مرتبط با میراث فرهنگی در حقوق ایران و انگلیس (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
14 بررسی تفسیر قرارداد زوجین در طلاق توافقی (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
15 بررسی حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن با توجه به قانون اساسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی
16 بررسی حقوق مسافرین در مسافرت های هوایی در کنوانسیونهای بین المللی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
17 بررسی فلسفه حقوق اسلامی و مدرن در تقابل با هم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی
18 بررسی مسیولیت متوفی در اسناد تجاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
19 پیوند عدالت و حقوق در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
20 تاثیر انحلال قراردادها بر حقوق مکتسبه اشخاص ثالث (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم انسانی
21 تاثیر شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
22 تاثیر فوت در امضاء کنندگان چک و آرای محاکم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
23 تاثیر قرابت در مسئولیت کیفری در جرایم مستوجب قصاص (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
24 تحلیل ماده دوازده قانون مسؤولیت مدنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
25 تخلفات انتظامی وکلای دادگستری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
26 تشابهات قراردادهای توثیقی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
27 تفاوت های قراردادهای توثیقی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
28 تیوری پنجره شکسته در راستای موضوع فساد اداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
29 تیوری پنجره شکسته در راستای موضوع فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
30 جامعه مدنی وتاثیر آن بر ایجاد قاعده ی حقوقی در سازمان های غیر دولتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی
31 جایگاه ازدواج مجدد در فقه و حقوق اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
32 جایگاه عوض در ماهیت عقد وکالت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
33 حسن نیت در مال غیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
34 حق بر آموزش رایگان و نقش دولت در توسعه آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی
35 حق بر شهر در پرتو مکاتب فلسفی و کلامی در نظام حقوق عمومی ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
36 حق حبس در عقد نکاح (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
37 حقوق زوجه نسبت به زوج در حقوق مدنی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
38 حقوق زوجین در طلاق توافقی (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
39 حقوق معلولین در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
40 خسارت جبران ماهیت حقوقی جبران خسارت دررویه های ایکسید ودیوان داوری دعاوی ایران و امریکا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
41 درآمدی بر سقوط تعهدات در حقوق انگلستان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
42 دولت الکترونیک ومبارزه بافساد (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
43 راهکارهای مبارزه با فساد اداری در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
44 شبیه سازی در حقوق داخلی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
45 شخصیت حقوقی شعب شرکت ها در پرتو عدالت با رویکرد ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
46 عدالت حقوق شهروندی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
47 عدالت قضایی و دادسی عادلانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
48 عدالت و تساوی در حقوق زن و مرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
49 فضای سایبر ازمنظرجرایم علیه امنیت ملی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی
50 فلسفه قانون گذاری، ارتقای کیفیت قانون وهدف نهایی آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
51 قلنامه و آثار آن در معاملات (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی
52 قیاس در اصول فقه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
53 ماهیت حقوقی قراردادهای حمل و نقل جاده ای کالا در حقوق ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
54 مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از فعل غیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
55 مسئولیت مدنی وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
56 مفهوم آزادی در اندیشه توماس هابز و ژان ژاک روسو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی
57 مفهوم نوین امنیت قضایی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
58 نقد و بررسی ماهیت فقهی و حقوقی فسخ نکاح در حقوق ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
59 نقش مردم در حکمرانی مطلوب در پرتو نظریه های فلسفی و کلامی در جهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق
60 نگاه دین به حاکمیت و حکومت و مردم در مکاتب دینی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
61 نگرشی بر مالکیت زن در اسلام (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
62 نگرشی نوین بر نوع تاثیر گذاری اخذ به شفعه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
63 نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در باب پیشگیری از وقوع جرم مربوط به تحقیقات مقدماتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران