فیروز اصلانی

 فیروز اصلانی دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران

فیروز اصلانی

Firooz Aslani

دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اعتبار حقوقی اصول تغییرناپذیر قانون اساسی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 6، شماره: 17
2 تبیین ادله اعتبار فرانسلی قانون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 8، شماره: 24
3 تحلیل نقاط ابهام نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام در فرایند تقنین (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 8، شماره: 26
4 جایگاه حقوقی کفار غیر اهل کتاب از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 8، شماره: 19
5 جایگاه نصیحت امام مسلمین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 3، شماره: 10
6 رهیافتی بر ساختار حقوقی- سیاسی دولت مدرن در کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق اسلامی دوره: 19، شماره: 47
7 ضابطه مندی فهم، تطبیق و تفسیر قانون اساسی با تاکید بر ذیل اصل چهارم قانون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 5، شماره: 15
8 فراگیری خطاب تقوی در قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفسیرپژوهی دوره: 3، شماره: 6
9 کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 45، شماره: 3
10 مشارکت عمومی در اداره ی حکومت اسلامی؛ حق یا تکلیف (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 3، شماره: 8
11 وضعیت حقوقی غیر اهل کتاب از منظر اصل چهاردهم قانون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 7، شماره: 22
12 ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 5، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 دلایل عقلی جهان شمولی قرآن (دریافت مقاله) همایش جهان‌شمولی آموزه‌های قرآنی و روایی