دکتر سعید حصارکی

دکتر سعید حصارکی Professor in Materials Engineering (Bio-Materials), Nano-Technology and Advanced Materials Research Department, Materials and Energy Research Center (MERC), Meshkin Dasht, Alborz, Iran

دکتر سعید حصارکی

Dr. Saeed Hesaraki

Professor in Materials Engineering (Bio-Materials), Nano-Technology and Advanced Materials Research Department, Materials and Energy Research Center (MERC), Meshkin Dasht, Alborz, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An investigation on injectable composites fabricated by 45S5 bioactive glass and gum tragacanth: Rheological properties and in vitro behavior (دریافت مقاله) مجله سرامیک های پیشرفته دوره: 4، شماره: 2
2 Bone Regeneration Using Nanotechnology – Calcium Silicate Nano-Composites (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی دوره: 1، شماره: 4
3 Creep behavior of Biodegradable Triple-component Nanocomposites Based on PLA/PCL/bioactive Glass for ACL Interference Screws (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 7، شماره: 6
4 Effects of time, temperature and precursor on solid state synthesis of α-TCP (دریافت مقاله) مجله سرامیک های پیشرفته دوره: 1، شماره: 1
5 Evaluating the Effect of the Constituent Content on the Mechanical and Biological Properties of Gelatin/Tragacanth/Nano-Hydroxyapatite Scaffolds (دریافت مقاله) مجله سرامیک های پیشرفته دوره: 8، شماره: 1
6 Evaluation of morphology and cell behaviour of a novel synthesized electrospun poly(vinyl pyrrolidone)/poly(vinyl alcohol)/hydroxyapatite nanofibers (دریافت مقاله) مجله علوم نانو دوره: 4، شماره: 2
7 Investigation of Macroporous Calcium Phosphate Cement Obtained by Foamed Gelatin Polymer (دریافت مقاله) مجله سرامیک های پیشرفته دوره: 2، شماره: 4
8 Poly (d/l) lactide-polycaprolactone/bioactive glass nanocomposites: assessments of in vitro bioactivity and biodegradability (دریافت مقاله) فصلنامه کامپوزیت ها و ترکیبات دوره: 3، شماره: 9
9 Preparation and characterization of Sr-Ti-hardystonite (Sr-Ti-HT) nanocomposite for bone repair application (دریافت مقاله) مجله علوم نانو دوره: 2، شماره: 3
10 Study of Release Behavior of Carboplatin from Modified Immunoglobulin Nanoparticles by Folic Acid: Preparation, Characterization and Analytical Approaches (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 10، شماره: 3
11 بررسی اثر افزودنی داروی ایندومتاسین بر رفتار نانوبیوکامپوزیت نورپخت پایه کلسیم فسفات/ پلیمری (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 37، شماره: 1
12 تاثیر افزودن نانو الیاف عامل دار شده تیتانیا به سیمان دندانی پلیمری نورپخت پایه پلی هیدروکسی اتیل متاکریلات بر خواص مکانیکی و زیست سازگاری (دریافت مقاله) مجله مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 1، شماره: 2
13 تاثیرفرآیندسل- ژل اسیدی و اسید-باز برخواص فیزیکی و زیست فعالی شیشه های پایهCaO-P۲O۵-SiO۲ (دریافت مقاله) مجله مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 2، شماره: 3
14 خواص دینامیکی مکانیکی آمیخته های پلی لاکتید/پلی کاپرولاکتون و نانوکامپوزیت های آن به کمک ماده پرکننده شیشه زیست فعال (دریافت مقاله) مجله مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 6، شماره: 1
15 ساخت و بررسی خواص فیزیکی و بیولوژیکی داربستهای بر پایه هیدروکسی اتیل سلولز/هیالورونیک اسید مورد استفاده در ترمیم زخمهای سوختگی درجه دوم سطحی (دریافت مقاله) مجله مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 9، شماره: 4
16 سنتز آلفا-تری کلسیم فسفات و بررسی خصوصیات سیمان تک جزئی حاصل از آن (دریافت مقاله) مجله مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 11، شماره: 2
17 فرآوری شیشه بر پایه ی SiO۲-CaO-SrO به روش سل-ژل و بررسی زیست فعالی این شیشه (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 7، شماره: 1
18 مقایسه اثر عصاره الکلی دارچین سیلان با روغن دانه کتان در التیام زخم های جلدی رت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودن دگزامتازون بر زمان گیرش و سرعت تبدیل واکنشگرهای سیمان کلسیم فسفاتی به هیدروکسی آپاتیت (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
2 اثر افزودن سیلیس کلوئیدی بر استحکام مکانیکی و تخریب ساختاری سیمان نانوکامپوزیتی کلسیم سولفات - هیدروکسی آپاتیت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
3 اثر افزودن شیشه زیست فعال بر خواص فیزیکی، شیمیایی و زیست فعالی سیمان استخوانی کلسیم سولفاتی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
4 اثر افزودن کیتوزان بر ویژگهای گیرشی، تزریق پذیری و ساختاری سیمان استخوانی کلسیم فسفات (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
5 اثر سورفکتانت و نسبت بایندر به پودر بر رفتار ریولوژیکی خمیرهای آلومینایی در فرایند قالبگیری تزریقی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
6 اثر ماده آلی روی خواص پوسته قالب سرامیکی مورد استفاده در ریخته گری دقیق (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
7 امکان سنجی استفاده از نانومواد هیدروکسید کلسیم و منیزیم دراسید زدایی چوبهای تاریخی (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
8 Biodegradation of sol-gel-derived 52S4 bioactive glass/polycaprolactone/sodium alginate bone paste composite (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
9 Investigation of fabrication and synthesis of kappa-carrageenan scaffold for bone tissue engineering (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
10 Synthesis and antibacterial evaluation of n ano-bioactive-glass es (NBG) by a quick alkali-m ediated s ol–gel met hod (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران
11 SYNTHESIS, MECHANICAL INVESTIGATION OF SOL-GELDERIVED CaOSrO-SiO-POs BIOGLASS/HYDROXYAPATITE COMPOSITE (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار
12 بررسی برون تنی داربست مهندسی بافت کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت حاوی شیشه زیست فعال (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
13 بررسی تاثیر ترکیب و نسبت پودر به مایع بر رفتار رهایش سفالکسین از سیمان استخوانی کلسیم سولفات-کلسیم فسفات (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
14 بررسی تاثیر زمان و مقدار عامل شبکه کننده بر روی داربست های بر پایه هیدروکسی اتیل سلولز تهیه شده به روش خشکایش انجمادی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
15 بررسی تاثیر هیالورونیک اسید و پلی اتیلن گلیکول بر تزریق پذیری خمیرهای تری کلسیم فسفاتی مورد استفاده در درمان بیماری بازگشت ادراری (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
16 بررسی خوا ص مکانیکی کامپوزیت شیشه بایواکتیو فیبری تهیه شده به روش سل ژل / سیمان کلسیم فسفات (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
17 بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت شیشه بایواکتیو فیبری تهیه شده به روش سل ژل / سیمان کلسیم فسفات (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
18 بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختار کامپوزیت تری کلسیم فسفات – شیشه بیواکتیو Sio(2). CaO.P(2)O(5).MgO (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
19 بررسی عوامل موثر بر اندازه میکروکرات پلی کاپرولاکتون تهیه شده به روش تبخیر حلال امولسیون روغن/آب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملّی مواد نوین
20 تاثیر افزودن آزکوربیک اسید بر زمان گیرش و استحکام فشاری سیمان استخوانی کلسیم فسفاتی و رهایش آن در محیط شبیه سازی شده به پلاسمای خون (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
21 تاثیر درجه حرارت بر رفتار مکانیکی نانو کامپوزیت های بتا تری کلسیم فسفات مرونیت (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
22 تاثیر شیشه زیست فعال حاوی نقره بر خواص مکانیکی گوتا پرکای دندانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پلیمر ایران
23 تاثیر فرآیند سل- ژل تک مرحله ای و دومرحله ای بر خواص فیزیکی و زیست فعالی شیشه های پایه CaO-P2O5-SiO2 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربردهای نانو فناوری در صنعت،کشاورزی و پزشکی
24 تشخیص ذرات نانو آپاتیت بر روی داربست مهندسی بافتاز جنس کایتوسان-ژلاتین (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
25 تهیه سیمان فسفات کلسیم آپاتیتی و مطالعه خواص آن (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
26 حلالیت و پایداری سیمانهای دندانی فسفات کلسیمی حاوی فلوراید (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
27 ساخت داربست های کلسیم فسفاتی متخلخل مورد استفاده در درمان استئوتومی استخوان های بلند با تاکید بر اثر فشار پرس و دمای زینتر بر خواص مکانیکی، مورفولوژی و درصد تخلخل ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
28 ساخت داربستهای متخلخل کلسیم فسفاتی برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان به روش اختلاط فازی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
29 ساخت و بررسی خواص داربست پلیمری تهیه شده از هیدروكسی اتیل سلولز/ هیالورونیك اسید حاوی تتراكلسیم فسفات به منظور كاربرد در ترمیم زخم (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران
30 ساخت و بررسی نانوکامپوزیت شیشه بایواکتیو فیبری تهیه شده به روش سل ژل/سیمان کلسیم فسفات به منظور استفاده در مکانهای تحت بار(در بدن) (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
31 ساخت و بررسی ویژگی های رئولوژیکی نانو کامپوزیت های شیشه زیست فعال- پلی وینیل الکل به منظور استفاده در ترمیم نقیصه های استخوانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربردهای نانو فناوری در صنعت،کشاورزی و پزشکی
32 سنتز آلفا-تری کلسیم فسفات به روش رسوب دهی شیمیایی و بررسی خصوصیات سیمان آن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملّی مواد نوین
33 سنتز مرونیت نانو ساختار به روش سل- ژل و ارزیابی رفتار زیست فعالی آن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
34 سنتز نانو رادهای تتراکلسیم فسفات و بررسی خصوصیات سیمان آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو
35 سیمانهای کلسیم فسفاتی پلیمری نورپخت: ساخت، ارزیابی ریزساختار و زیست تخریب پذیری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
36 کامپوزیت بتا تری کلسیم فسفات و شیشه زیست فعال پایه :SiO2-CaO-MgO-P2O5 بررسی خواص مکانیکی، فیزیکوشیمیایی و مطالعات ریز ساختاری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
37 مطالعه و بررسی خواص مکانیکی و فیزیکوشیمیایی سیمان کلسیم فسفات حاوی سورفکتانت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
38 مقایسه تزریق پذیری و پایداری ساختاری خمیرهای شیشه زیست فعال حاوی هیدروکسی اتیل سلولز و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملّی مواد نوین