مهشید خرازیها

 مهشید خرازیها دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

مهشید خرازیها

mahshid kharaziha

دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Biodegradable Triboelectric Nanogenerator for Temporary Biomedical Applications (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
2 ارزیابی اثر فورستریت نانو متری بر رفتار نانوپودر فلوئور آپاتیت و کاربرد آن در پر کردن عیوب استخوانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
3 ارزیابی تاثیر جایگزینی روی بر خاصیت آنتی باکتریال فلوئورآپاتیت توسط آلیاژسازی مکانیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
4 ارزیابی تاثیر غلظت بردیجیت بر خواص زیست فعالی و زیست سازگاری پوشش دوتایی گرافن بردیجیت (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
5 اصلاح سطح نانولوله های اکسید تیتانیوم جهت کاربرد در آپتاحسگر زیستی به منظور تشخیص سرطان سینه (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
6 اصلاح سطحی هیدروژل نانو کامپوزیتی نشاسته سلولز با استفاده از کاپا کاراگنان جهت کنترل خواص مکانیکی و فیزیولوژیکی (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
7 Chitosan-Baghdadite Nanocomposite Coating on 316L for Implant Materials (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
8 Design and Fabrication of Injectable Hyaluronic Acid Hydrogels by Guest−Host Assembling (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
9 Development of poly (ε-caprolactone)/gelatin/cellulose nanofiber composite scaffold for tissue engineering (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
10 Fabrication and characterization of bioadhesive nanocomposite membrane based on GelMA-silk nanofibrils as a bioengineered neo-corneal stroma (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
11 Fabrication and characterization of nanocomposites Mg-Al-Graphene for bone regeneration application (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
12 Fabrication of Titania Nanotubes-Graphene Hybrid for Using in Photothermal Therapy of Breast Cancer (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
13 Injectable Kappa-Carrageenan-Graphene Hydrogel: Properties and Biomedical Applications for Cartilage Tissue Engineering (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
14 Mechanical and Biological Properties of Mg-Al-Graphene Nanocomposite for Bone Regeneration Application (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
15 Preparation, Characterization, and Evaluation of Biological Properties of Silk Fibroin-Laponite Fibrous Membranes for Guided Bone Regeneration Applications (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
16 Silk-laponite fibrous membranes for guided bone regeneration applications (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
17 SOL-GEL DERIVED FORSTERITE-FLUORAPATITE COMPOSITE NANOPOWDER FOR BOMEDICAL APPLICATIONS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار
18 Synthesis of chitosan-polyvinyl pyrrolidone fibrous scaffold containing calcium peroxide particles for releasing oxygen in skin engineering (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
19 SYNTHUR SIS (0FFLUORAPATTE-FORSTER TE NAN.000MUP0SITE SCAFFOLDS VTA GELCASTING METHOD FORBONE TISSUE ENGINEERING (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار
20 بررسی خواص سطحی پوشش کامپوزیتی اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی و پلی گلیسرول سباکیت در کاربرد های پزشکی (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
21 بررسی ساخت پوشش های نانوکامپوزیتی اکسیدگرافن-بردیجیت بر روی آلیاژ Ti6Al4V (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
22 بررسی مورفولوژی سطحی پوشش اکسیداسیون میکروجرقه ای بر زیرلایه ی Mg-Al-0.25Cu (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
23 تاثیر برنیشینگ بر روی امکان تغییر بافت و صافی سطح فولاد AISI304L (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
24 تاثیر غلظت یون های روی در حمام نیتراتی بر بافت نسبی و مورفولوژی سطح پوشش رسوی الکتریکی اکسید روی (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
25 تولید و مشخصه یابی نانوکامپوزیت Al-AlN با استفاده از روش آسیاب کاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
26 تولید و مشخصه یابی نانوکامپوزیت Al-AlNبا استفاده از روش آسیاب کاری (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
27 ساخت نانوپودر فورستریت و ارزیابی رفتار زیست سازگاری آن در محیط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
28 ساخت و تهیه نانو پودر کامپوزیتی فورستریت- فلوئورآپاتیت برای درمان نواقص استخوان فک و صورت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
29 ساخت و مشخصه یابی پوشش اکسید گرافن به منظور بهبود خواص سطحی آلیاژ Ti6Al4V برای کاربرد در کاشتنی مفصل زانو (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
30 ساخت و مشخصه یابی پوشش پلی دوپامین بر روی نانوذرات اکسید گرافن (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
31 ساخت و مشخصه یابی پوشش نانو کامپوزیتی مس نیترات بور بر زیرلایه آلومینیوم اصلاح شده تحت فرایند اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
32 ساخت و مشخصه یابی داربست پیزوالکتریک پلی وینیلیدین فلوراید با استفاده از روش جدایش فازی برای مهندسی بافت عصب (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
33 ساخت و مشخصه یابی داربست نانوکامپوزیتی فلوئورآپاتیت/فورستریت برای کاربرد درمهندسی بافت استخوان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
34 ساخت و مشخصه یابی داربست نانوکامپوزیتی فورستریت/پلی کاپرولاکتون برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
35 ساخت و مشخصه یابی فیلم پلیمری برای کاربرد در تریبوالکتریک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
36 ساخت و مشخصه یابی کامپوزیت گرافن سه بعدی سنتز شده با روش روش رسوب شیمیایی بخار/پلی کاپرولاکتون (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
37 ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت طبیعی/ اکسید آلومینیوم با استفاده از فرایند آلیاژ سازی مکانیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
38 ساخت و مشخصهیابی پودر فورستریت اصلاح شده با استرانسیوم با استفاده از روش سل-ژل (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
39 ساخت و مشخصهیابی سیمان کلسیم فسفات نانومتری (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
40 سنتز نانو ذرات کلسیم تیتانات به روش سل-ژل برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
41 سنتز و مشخصه یابی داربست های سه بعدی کلاژن ماهی سالمون برای مهندسی بافت غضروف (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
42 طراحی پوشش آنتی باکتریال نانوکامپوزیتی برپایه مس و کیتوسان برای کاربردهای پزشکی (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
43 طراحی و ساخت نانو پوشش خودآرای پلی اترایمید-کاپاکاراگنان به منظور بهبود رفتار خوردگی بر آلیاژAZ91 برای کاربردهای پزشکی (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
44 مروری بر پیشرفت های اخیر روش های اصلاح سطح گرافن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
45 مروری بر خواص بهبود یافته ی نانوکامپوزیت های پلیمر-گرافن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
46 مروری بر رفتار بیومکانیکی استنت های پلیمری زیست تخریب پذیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک