محمود بهمنی

 محمود بهمنی ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

محمود بهمنی

Mahmood Bahmani

ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات دور ههای گرسنگی کوتاه مدت بر ترکیب لاشه بچه تاس ماهیان سیبری Acipenser baeri (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 27، شماره: 3
2 بررسی سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر فاکتورهای رشد و ترکیبات بدن بچه فیل ماهیان جوان Huso huso (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 23، شماره: 4
3 تأثیر محرک های ایمنی ایمنواستروایمنووال بر شاخص های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی فیل ماهیان جوان پرورشی (Huso huso) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 68، شماره: 2
4 رشد و نمو بافت غضروف در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز مقایسه ای دگرگونیهای الکتروفورتیک خونی و بیوشیمیایی پروتئینهای سرم خون تاسماهیان دریای خزر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
2 ایجاد بانک ژن زنده مولد بین ماده ماهیان خاویاری به روشMicro-Incision (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
3 بررسی آسیب شناسی آبشش در ازون برون های Acipenser stellatus صید شده از سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
4 بررسی اثر ضد لیمناتیس نیلوتیکا (Limnatis nilotica) عصاره متانولی درمنه ترکی در مقایسه با داروی نیکلوزاماید در شرایط In-vitro (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
5 بررسی اثر ضد لیمناتیس نیلوتیکا عصاره متانولی تنباکو(Nicotina tabacum )در مقایسه با سوکسینیل چند داروهای ضد انگل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
6 بررسی اثر عصاره اتانولی گیاه گل میمونی بیابانی بر بروسلا ملی تنسیس در مقایسه با آنتی بیوتیک استرپتومایسین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
7 بررسی اثرات سمیت دیازینون بر برخی پارامترهای هماتولوژیکی بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus) در رودخانه سفیدرود (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
8 بررسی تاثیر سطوح مختلف ویتامین های C و E جیره بر برخی از شاخص های رشد ماهی استرلیاد پرورشی Acipenser ruthenus (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
9 بررسی تاثیر فنی توئین سدیم در التیام جراحات فیل ماهیان Huso huso پرورشی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
10 بررسی رفتار فازی مخلوط های دوتایی مایع یونی-گاز با استفاده از معادلات حالتSRK, PR, S-W, Yu-Lu (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
11 بررسی مقایسه ای فاکتورهای هماتولوژی مولدین تاسماهی ایرانی Acipenser persicus دریایی و پرورشی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
12 بررسی مقایسه ای و کیفی مو رفولوژیک و واکنش های سیتو شیمیایی سلول های خونی تاسماهیان دریای خزر با استفاده از میکروسکوپ نوری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
13 بررسی میزان آلودگی انگلی دستگاه گوارش اسب به روش شناورسازی تخم انگل در مجموعه های سوارکاری شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
14 بررسی میزان آلودگی انگلی دستگاه گوارش اسب به روش شناورسازی تخم انگل در مجموعه های سوارکاری شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
15 بررسی و مدلسازی نفوذ جریان گاز درون میکرو حفرات (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
16 بیونرماتیو تکثیر مصنوعی فیل ماهی (Huso huso) پرورشی در خارج از فصل تکثیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
17 تحلیل عددی و تجربی انتقال حرارت در استفاده از فین های متخلخل و معمولی در مبدل های حرارتی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
18 حفاظت و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی رو به انقراض ماهیان خاویاری از طریق مولدسازی کاهش سن بلوغ و تکثیر مصنوعی در شرایط پرورشی (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
19 شناسایی برخی از گیاهان سمی استفاده شده در دامپزشکی سنتی گیاهان دارویی مناطق جنوبی استان ایلام (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
20 کاهش COD درپساب آلوده به موادآروماتیک BTEX با استفاده از روش اکسیداسیون پیشرفته آب اکسیژنه H2O2 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
21 گزارش آلودگی با زالوی لیمناتیس نیلوتیکا (limnatis nilotica) در گاو بومی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
22 گزارش آلودگی با لیمناتیس نیلوتیکا((limnatis nilotica در سگ گله (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
23 مدل سازی اثر غلظت های مختلف فیتواستروژن ها بر سطوح هورمون پروژسترون در فیل ماهی (Huso huso) ماده پرورشی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
24 مطالعه برخی شاخص های ایمنی خون تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) جوان وحشی سواحل استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
25 مطالعه تمایز و شکل گیری بافت اینتررنال و کرومافین در لارو تاسماهی ایرانی Acipenser persicus (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
26 مطالعه روند بهره برداری و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری از بدو فعالیت شیلاتی در ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
27 مطالعه مراحل رشد و نمو جنینی ماهی شانک زرد باله(Acanthopagrus latus) (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
28 مطالعه مورفوسیتولوژیک بخش های قدامی - میانی وخلفی کلیه درفیلماهیان پرورشی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
29 مفهوم عملی نقش مدیریت عملکرد در ارتقای ساختار پژوهشی کشور (دریافت مقاله) دومین اجلاس مدیران تحقیق توسعه و فناوری کشور با رویکرد نسل چهارم تحقیق و توسعه
30 مقایسه توانایی شبکه عصبی مصنوعیANN)و برنامهCSMHYD برای پیش بینی فشار تعادلی تشکیل هیدرات (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
31 وضعیت تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری پرورشی بومی و غیربومی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران