فرزان قالیچی

 فرزان قالیچی

فرزان قالیچی

Farzan Ghalichi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A New Custom Designed Cleft Lip and Palate Implant Based on MARP (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
2 A Nonlinear Viscoelastic Model to DescribePeriodontal Ligament Behavior (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
3 A Three-Dimensional Finite Elements Analysis of the PeriodontalLigament under Orthodontic Loads (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
4 اثرات درصدهای مختلف گرفتگی و اندازه زاویه پیوندی گرافت بر روی نوسانات زمانی تنش برشی در بایپس آئورت - کرونری (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
5 اثرات درصدهای مختلف گرفتگی و تغییرات زاویه پیوندی بر روی رژیم جریان خون در بایپس کرونری-کرونری (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 Development of Microsensor to Minimize Post Cataract Surgery Complications (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
7 Finite Element Analysis of Stress Distribution in Immediately Loaded Dental Implant (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
8 Nonlinear dynamics of an encapsulated microbubble contrast agent (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
9 Numerical simulation of LDL transport in human artery using Newtonian and non-Newtonian models of blood (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
10 Numerical Simulation of Orthodontic Tooth Movement Using BoneRemodeling Theories (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
11 The Study of Oxygen Diffusivity Effects on Oxygen Uptakein Pulmonary Capillaries (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
12 بررسی اثرات زوایای پیوندی گرافت بر روی نوسانات زمانی تنش برشی در بای - پس های آئورت ـ کرونری و کرونری ـ کرونری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
13 بررسی المان محدود تاثیر روش عددی رساندن لبه های برش خورده شریان از حالت تنشی صفر به حالت بدون بار روی توزیع تنش مانده در دیواره شریان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
14 بررسی بازسازی دیواره شریان الاستیک تحت تاثیر بارهای استاتیکی و دینامیکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
15 بررسی مقایسه ای نیروی اصطکاک در محل تماس بین سیم و شیار براکت ارتودنسی به روش المان محدود (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
16 بررسی نقش کشش محوری در رفتار مکانیکی دیواره شریان الاستیک با افزایش سن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
17 تاثیر الاستسیته دیواره شریان کاروتید داخلی بر رژیم جریان و پارامترهای وابسته به آن در شرایط گرفتگی با در نظر گرفتن برهمکنش سیال - ساختار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
18 تخمین ارتباط درصد گرفتگی شریان و تغییر پارامترهای جریان پالسی با رژیم آشفته در کاروتید داخلی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
19 شبیه سازی سه بعدی جریان پالسی خون در بای پاس آئورت - کرونری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
20 شبیه سازی عددی جریان خون در عروق کرونری با گرفتگی های متوالی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
21 طراحی تراگردان به منظور متمرکز کردن امواج فراصوتی برای گرمادرمانی بافت های سرطانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
22 طراحی راهگاه مکش درگذر از موتور پرحجم به موتور کم حجم (دریافت مقاله) پنجمین همایش موتورهای درونسوز
23 طراحی و بررسی توزیع تنش ایمپلنت های دندانی جاذب تنش در استخوان با استفاده از آنالیز المان محدود (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
24 طراحی و ساخت پمپ ضربانی با کاربرد آزمایشگاهی در شبیه سازی سیستم گردش خون (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
25 مشابه سازی عددی جریان پالسی خون در شاهرگ گردن مسدود شده توسط بیماری تصلب شرائن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
26 مقایسه رژیم های جریان خون در بای پاس‌های آئورت - کرونری و کرونری - کرونری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران