اشرف ترکیان

 اشرف ترکیان دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

اشرف ترکیان

Ashraf Torkiani

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پروتولیت سنگ های دگرگونی منطقه جنوب تویسرکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 11
2 رشد جهت یافته و دگرشکلی سیلیکات های آلومینیم در سنگ های دگرگونی منطقه همدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 17
3 سنگ نگاری و محیط تکتونیکی گرانیتوئیدهای میلونیتی، جنوب شرق قروه (کردستان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 15
4 محیط تکتونیکی و پتروژنز دایک های موجود در توده گرانیتوئید جنوب قروه (کردستان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی درجه هوازدگی گرانیتهای جنوب قروه با استفاده از شاخصهای فیزیکی و مکانیکی (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
2 استفاده از شواهد بافتی پلاژیوکلاز در بررسی تاریخ پلوتون گرانیتی قلای لان جنوب غرب قروه (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
3 بررسی آلایش پوسته ای در سنگهای آتشفشانی شمالشرق قروه – کردستان: با تکیه بر شواهد پتروگرافی و ژئوشیمیایی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
4 بررسی ارتباط مرحله های دگرشکلی با مرحله های دگرگونی در سنگ های دگرگونی جنوب تویسرکان، جنوب همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
5 بررسی بافت غربالی پلاژیوکلازها در پلوتون گرانیتی قلای لان(جنوب غرب قروه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
6 بررسی روابط همبستگی بین سرعت موج فشاری P و برخی ویژگی های فیزیکی سنگهای ولکانیکی سازند قم در شمال همدان (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
7 بررسی لیتولوژی و ساختارهای تکتونیکی سنگهای ولکانیکی سازند قم در شمال همدان (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
8 بررسی و مطالعه ی گسل های کوه سیاه(شیطان دره)شمال شرق قروه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
9 پتروگرافی سنگ های آتشفشانی در جداقیه، شمال شرق قروه (استان کردستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
10 پتروگرافی و تاریخچه دگرگونی سنگهای دگرگونی منطقه زرینه، جنوب قروه_ کردستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
11 پتروگرافی و تاریخچه دگرگونی سنگهای دگرگونی منطقه زرینه، جنوب قروه_ کردستان (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 پتروگرافی و ژئوشیمی دایک های منطقه کرمجگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
13 پتروگرافی، ژئوشیمی و تعیین تیپ و سری ماگمایی توده گرانیتوئیدی علی آباد دامن ، خواف (خراسان رضوی) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
14 تفکیک واحدهای سنگ شناسی سنگهای نفوذی آلموقولاق، شمال غرب همدان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
15 ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی توده گابرو – دیوریتی کوه پریشان از روستای زرینه تا روستای تکیه بالا (جنوب قروه ) برپایه عناصر اصلی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
16 شواهد میلونیتی سنگهای گرانیتی درشمال روستای پلوسرکان جنوب شرق قروه - کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
17 کانی شناسی و پتروگرافی کوه سیاه (شیطان دره) شمال شرق قروه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
18 مطالعه پتروگرافی و شواهد دگرشکلی حاکم بر شمال روستای میهم پایین سفلی جنوب شرقی قروه - کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
19 مطالعه سنگهای نفوذی و دایکهای دگرشکل یافتهی شمال روستای میهم بالا جنوب شرق قروه (کردستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
20 ویژگی های ناحیه منشا بازالت های شمال شرق قروه، کردستان (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران