دکتر عباس رضایی

دکتر عباس رضایی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر عباس رضایی

Dr. Abas Rezaii

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزش گذاری آب های زیرزمینی با رویکرد کیفیت؛ مطالعه موردی انار کاران شهرستان میبد (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر استفاده از آبیاری قطره ای بر میزان بهره وری تولید پسته (مطالعه موردی شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
2 اثر برخی مواد شیمیایی بر روی خصوصیات رویشی، و عملکرد ذرت تحت آبیاری محدود (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
3 اثر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
4 ارائه یک مدل جهت تعیین دمای ساعتی و مقایسه نتایج آن با مقادیر اندازه گیری شده (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
5 ارزشگذاری آبهای زیر زمینی وبررسی اثرات جنبی برداشت بیش از حد از منابع آب زیر زمینی( مطالعه موردی، جو و پسته در شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
6 ارزیابی ارزش اقتصادی آب روستایی براساس محاسبه هزینه سرانه تولید آن در استان کرمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
7 ارزیابی تحمل به خشکی ذرت تحت تیمار اسید سالیسیلیک و آترازین (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
8 ارزیابی روشهای مختلف برآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع با استفاده از سنجشهای لایسیمتری (مطالعه موردی: شهر کرمان) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
9 ارزیابی سیستم آبیاری قطره ای (مطالعه موردی باغ پسته در زرند) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
10 ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی جهت تامین آب شرب، کشاورزی و صنعتی با استفاده از روش کریجینگ و نرم افزار GS+ (مطالعه موردی دشت زرند) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی جهت تامین آب شرب، کشاورزی و صنعتی با استفاده از روش کریجینگ و نرمافزار+ GS (مطالعه موردی دشت زرند ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
12 استخراج تابع تقاضای آب از تابع تولید (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
13 استفاده از ویدیومتری و سونداژ در بررسی وضعیت چاههای آب شرب شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان در آبخوانهای سطح استان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
14 باران اسیدی و اثرات آن بر رشد و نمو گیاهان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
15 بررسی تابع تولید محصول ذرت نسبت به آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
16 بررسی تاثیر تنش آبی بر محصول ذرات علوفه ای در منطقه کرمان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
17 بررسی راندمان آبیاری نواری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
18 بررسی ضریب یکنواختی پخش آب در دو نوع قطره چکان و تاثیر شیب بر آن (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
19 بررسی کیفی آبهای زیرزمینی دشت زرند از نظر شرب با استفاده از زمین آمار و نرم افزار +GS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
20 پسته کرمان و بحران آب (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
21 تاثیر خشکی موضعی ریشه بر عملکرد اجزا عملکرد و راندمان مصرف آب ذرت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
22 تاثیر زمان های مختلف آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت محصول سه رقم کلزا (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
23 تاثیر سطح ایستایی کم عمق بر اجزا عملکرد دانه کلزا در شرایط دیم (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
24 تاثیر سطوح مختلف ایستابی بررشد ذرت و تعیین عمق بهینه خاک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
25 تاثیر کمآبیاری سنتی و خشکی موضعی ریشه بر عملکرد، اجزاء عملکرد دو رقم ( فرخ،هایسان 33 ) آفتابگردان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
26 تاثیردورآبیاری برعملکردواجزاء عملکردارقام سورگوم درشرایط کرمان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 تخمین برخی پارامترهای کیفی موجود در آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزار GS+ و روش کریجینگ (مطالعه موردی دشت زرند) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
28 تخمین و ارزیابی پارامترهای کیفی آب های زیرزمینی جهت تامین آب کشاورزی با استفاده از روش کریجینگ و نرم افزار +GS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
29 تعیین تابع تولید چغندرقند نسبت به آب در کرمان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
30 تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی سورگوم درمنطقه کرمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
31 چشم اندازهای استفاده از انرژی ژئوترمال و هیدروترمال در جهان و امکان سنجی استفاده از آن در فلات ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
32 روش نوین کشت برنج در مواجه با بحران آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
33 طرح نوین آب شیرین کن خورشیدی همساز با اقلیم ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
34 کاربرد مواد هیدروفیل در کشاورزی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
35 مکانیسم بارورسازی ابر فوق سرد با تأکید بر بارش در محدوده جنوب شرق کشور و ارزیابی اثرات زیست محیطی آن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران