سید علی اکبر بهجت نیا

 سید علی اکبر بهجت نیا Professor, Plant Virology Research center, College of Agriculture, Shiraz University

سید علی اکبر بهجت نیا

Seyed Ali Akbar Behjatnia

Professor, Plant Virology Research center, College of Agriculture, Shiraz University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تعیین بیوتیپ های سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci در استان فارس (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 2
2 کاربرد ایمنوگلوبولین G خالص شده پروتئین های پوششی و حرکتی ویروس برگ بادبزنی مو توسط ستون DEAE سلولزی برای شناسایی ویروس برگ بادبزنی مو (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پارازیتوئید سفیدبالک پنبه در ایران Eretmocerus mundus مشخصات مولکولی و جایگاه تاکسونومی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 تفکیک ماسترویروس های کوتولگی گندم و جو با واکنش زنجیره ای پلیمراز (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
3 ردیابی مولکولی ویروس زردی بافت مردهی باقلا در مزارع حبوبات برخی استانهای شمال، شمالغرب و جنوب ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
4 عوامل مؤثر در ظهور جمینیویروسها (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
5 نقش ژن BC1 بتاستلایت همراه با ویروس پیچیدگی برگ پنبه در القای علائم بگوموویروسهای کمکی غیرمرتبط (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران