دکتر علیرضا مرادی

دکتر علیرضا مرادی دانشگاه خوارزمی

دکتر علیرضا مرادی

Dr. Alireza Moradi

دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی ترکیب مداخله رفتاری و دارویی بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 20، شماره: 4
2 آموزش حل مسیله خانواده محور به والدین و تاثیرآن بر ادراک کودک از والدین (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 29
3 اثر بخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش علایم افسردگی و افزایش کیفیت زندگی بیماران افسرده اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 4، شماره: 14
4 اثر تابش امواج وای فای برحافظه ی کاری (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 20، شماره: 1
5 اثر توانبخشی شناختی به کمک رایانه و دارو درمانگری در بازداری پاسخ و زمان واکنش کودکان نارسا توجه/ فزون کنش (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 1
6 اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی در توانایی مهار عواطف نوجوانان مبتلا به اختلال تنیدگی پس ضربه ای (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 12، شماره: 47
7 اثربخشی اپلیکیشن تمرین کنترل بازداری نسبت به خوراکی های شیرین (SF-ICT) بر میزان انتخاب و مصرف خوراکی های شیرین (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 11، شماره: 3
8 اثربخشی داستان‎های استعاره‎ای و دستورالعمل‎های ساده تحت اللفظی بر توجه و کنترل پاسخ کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه /بیش فعالی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 4
9 اثربخشی درمان ترکیبی فعال سازی رفتاری کوتاه مدت و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 1
10 اثربخشی درمان شناختی – رفتاری در کاهش علایم و بهبود عملکرد بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 1، شماره: 1
11 اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بی خوابی (سنتی و مبتنی بر اینترنت ) بر حافظه روزمره افراد مبتلا به بی خوابی همبود با افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 20، شماره: 4
12 اثربخشی درمانگری مبتنی بر مواجهه روایی در بهبود اختلال استرس پس از ضربه و حافظه سرگذشتی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 9، شماره: 2
13 ارزیابی اثربخشی برنامه توانمندسازی شناختی مبتنی بر فناوری واقعیت مجازی بر حافظه کاری افراد سالمند دارای آسیب شناختی خفیف (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 24، شماره: 1
14 اعتبار ،پایایی و ساختار عاملی نسخه کوتاه فارسی مقیاس باورها درباره زنان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 9، شماره: 32
15 اعتیاد جوانان به بازی های آنلاین: نقش عزت نفس، اضطراب و افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 13، شماره: 25
16 Process Model of Emotion Regulation in Patients with Coronary Heart Diseases, Implanted Cardioverter Defibrillator Recipients and Normal Subjects (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 24، شماره: 104
17 بازخورد مذهبی، حرمت خود و مسند مهارگری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 6، شماره: 22
18 بررسی ابعاد همدلی با موقعیت های خنثی در نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 6، شماره: 1
19 بررسی اثربخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود اختلال اضطراب جدایی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 3، شماره: 2
20 بررسی اثربخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود عملکرد خانواده و تقویت رضایت زناشویی در خانواده های کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 1، شماره: 4
21 بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر هشیاری ذهن بر کاهش نشانه های استرس پس از سانحه وافزایش حافظه شرح حال اختصاصی در درمان شدگان سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 5، شماره: 18
22 بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات آموزشی با رضایت از تحصیل و پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 5
23 بررسی اعتبار و روایی عاملی آزمون خواندن و نارساخوانی(نما) (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 18، شماره: 1
24 بررسی باورهای معلمان ایرانی در مورد یادگیری و تدریس (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 23، شماره: 2
25 بررسی تاثیر ساختار خانواده و حمایت اجتماعی در خودکشی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 5، شماره: 4
26 بررسی تاکیستوسکپی تاثیر عوامل انسانی (جنسیت، دست برتری و چشم برتری) در ادراک علائم راهنمایی و رانندگی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 1، شماره: 4
27 بررسی تحولی حافظه آشکار و ناآشکار کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 9، شماره: 1
28 بررسی حافظه سرگذشتی و شواهد عصب روان شناختی در اختلالات وسواسی- اجباری و اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 10، شماره: 3
29 بررسی حافظه‌ شرح حال و سبک‌های پردازش هویت در نوجوانان مهاجر افغان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 21، شماره: 4
30 بررسی عملکرد شناختی کنترل اجرایی و امواج مغزی وابسته به رخداد در مراقبین بهداشتی مبتلا به اختلال افسردگی خفیف با زمینه فرسودگی شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 14، شماره: 1
31 بررسی کارکردهای اجرایی در بیماران تحت درمان با متادون (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 10، شماره: 3
32 بررسی همدلی با موقعیت های مثبت در نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 20، شماره: 3
33 پردازش اطلاعات و توجه انتخابی در دختران نوجوان دارای علایم اختلالات خوردن (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 9، شماره: 3
34 پروبلماتیک هویتی جنبش چپ دانشجویی دهه۱۳۸۰ در ارتباط با جنبش زنان و جنبش کارگری رویکردی با تکیه بر نظریه بسیج منابع (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
35 تاثیر آزمایشی القای خلق و استرس بر شدت درد بیماران مبتلا به میگرن (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 18، شماره: 3
36 تاثیر آموزش اختصاصی کردن خاطرات در کاهش علائم شناختی و هیجانی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 3
37 تاثیر آموزش برنامه حل مساله محور بر مشکلات رفتاری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 25
38 تاثیر آموزش مهارت های حل مسئله به روش داستان گویی بر سطوح مختلف پرخاشگری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 2
39 تاثیر برنامه آموزش حافظه رقابتی برسوگیری تفسیر دربیماران سرطانی دچاراختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 12، شماره: 1
40 تاثیر مدالیته در آموزش حافظه‌ کاری بر عملکرد توجه کودکان با اختلال نقص‌توجه/بیش-فعالی در آزمون CANTAB (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 22، شماره: 2
41 تاثیر مواجه با محرک مبهم در ظرفیت حافظه کاری و سرعت واکنش در مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 22، شماره: 1
42 تدوین مدل نظری سالم زیستی سبک زندگی دانشجویان در جامعه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 30
43 تدوین و اثربخشی مدل نظری سالم زیستی سبک زندگی دانشجویان در جامعه ایرانی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 43
44 تعیین ابعاد صمیمیت زناشویی زوجهای ایرانی، یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 42
45 تعیین ابعاد صمیمیت زناشویی زوجهای ایرانی، یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 42
46 تفاوت‌های آگاهی از قصدِ عمل و مؤلفه‌های پتانسیل آمادگی در حرکات خودآگاه ارادی در افراد دارای اختلال بولیمیا (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 22، شماره: 4
47 توجه پایدار و بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ فزون کنشی در مقایسه با کودکان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 2
48 حافظه کاری هیجانی در مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 17، شماره: 4
49 حافظه کلامی و بصری در ADHD: مقایسه کودکان تحت درمان و بدون درمان ریتالین (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 4، شماره: 4
50 حافظه ی روزمره ی نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه؛ قبل و بعد از درمان شناختی- رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 18، شماره: 3
51 حمایت اجتماعی ادراک شده و تنیدگی تحصیلی: نقش تفاوت های جنسی و فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 9، شماره: 34
52 درمان اختلال استرس پس از ضربه در زنان با تجربه خیانت همسر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 25
53 دلایل روانشناختی امتناع نظام مشروطیت در سلطنت پهلوی (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 47
54 رابطه هوش هیجانی و منبع کنترل با سلامت روان شناختی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 3، شماره: 1
55 رابطه ی بین کاهش ارزش تاخیری در تصمیم گیری بین-زمانی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 31، شماره: 1
56 ررسی عوامل روان شناختی اقدام به خودکشی در دانشجویان ایرانی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 2، شماره: 1
57 روابط علی نگرانی و حمله های نگرانی در بیمارن مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 18، شماره: 4
58 رواسازی میان فرهنگی مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان ایرانی و سوئدی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 9، شماره: 34
59 روایی عاملی و تغییر ناپذیری اندازه گیری نسخه کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های تنیدگی زا در والدین کودکان عادی و استثنایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 1
60 سماع رنگ در غزلیات شمس (کمپوزیسیون رنگ و تاثیر رنگ در ادراک خودآگاه و ناخودآگاه) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 8، شماره: 2
61 سوگیری توجه و حافظه کاری در افراد دارای نشانه‌های اختلال شخصیت مرزی با و بدون سابقه خودجرحی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 22، شماره: 1
62 طرح واره های ناسازگار اولیه یک عامل خطر در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 17، شماره: 3
63 طرح واره های هیجانی Ess در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه PTSD: به عنوان یک عامل خطردرPTSD (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 22
64 عملکرد افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در تکلیف حافظه کاذب (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 16، شماره: 3
65 عملکرد افراد مبتلا به چاقی در کارکردهای اجرایی (بازداری) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 1
66 عملکرد حافظه شرح حال در فرزندان نوجوان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه(PTSD) (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 13، شماره: 1
67 عملکرد قربانیان تجاوز جنسی مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در حافظه روزمره (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 12، شماره: 2
68 کارآمدی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب و افسردگی زنان باردار به وسیله لقاح خارج از رحمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 27
69 کنش وری خانوادگی، هویت شخصی و رفتار مشکل آفرین در نوجوانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 7، شماره: 27
70 گسست خود: وارسی پدیدارشناختی تجربه احساس خود در بازماندگان سرطان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 17، شماره: 1
71 مدل‌سازی دینامیکی اختلال افسردگی اساسی و محاسبه سرعت وقوع: بازگشت دوره‌های اختلال افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 21، شماره: 4
72 مدل‌سازی ریاضیاتی‌محاسباتی تصمیم‌گیری با استفاده از آزمون ایوا بر اساس ورودی‌های شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 21، شماره: 3
73 مدل‎یابی روابط ساختاری کارکردهای اجرایی و انعطاف پذیری روانشناختی و باورهای بیماری در سازگاری با بیماری و سلامت روانشناختی در بیماران قلبی عروقی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 4
74 مطالعه تطبیقی تنظیم هیجان، خودکنترلی و مکانیزم های دفاعی در بیماران قلبی عروقی، بیماران دیابتی و افراد بهنجار (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 6، شماره: 1
75 مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری چهره به چهره و آنلاین بر تبعیت درمانی در افراد مبتلا به پرخوری عصبی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 6، شماره: 2
76 مقایسه اثربخشی معنادرمانی مبتنی بر اندیشه های مولانا و درمان پذیرش و تعهد بر سلامت اجتماعی سالمندان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 11، شماره: 4
77 مقایسه اثربخشی معنویت درمانی مبتنی بر فرهنگ ایرانی با رویکرد شناختی -رفتاری با رویکرد ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس در کاهش افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 8، شماره: 31
78 مقایسه حافظه شرح حال در افراد تک زبانه و دو زبانه مبتلا به نشانگان نارسایی ایمنی اکتسابی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 2
79 مقایسه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در بیماران عروق کرونر قلب، بیماران دریافت کننده دفیبریلاتور قلبی قابل کاشت و افراد بهنجار (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 3، شماره: 3
80 مقایسه عملکرد حافظه فعال و حافظه آینده نگر در افراد مبتلا به وسواس شست وشو و وسواس وارسی با افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 15، شماره: 4
81 مقایسه ی عملکرد افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و افراد بهنجار در حافظه ی شرح حال معنایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 3
82 نقش بی نظمی هیجانی، افکار تکرار شونده منفی، عدم تحمل بلاتکلیفی و اجتناب تجربه گرایانه در پیش بینی کمال گرایی مثبت و منفی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 4، شماره: 4
83 نقش سیستم های مغزی رفتاری در پیش بینی سوء مصرف مواد (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 2
84 نقش صفات شخصیت و سبک های مقابله، در سلامت روانی دانشجویان:ارائه مدل های علی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 7، شماره: 1
85 نقش متمایز کننده تنظیم هیجان و تکانشگری در انواع مختلف الگوهای خوردن ناسالم (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 20، شماره: 4
86 نقش نشخوار فکری مادر، ادراک مادر از شدت بیماری، حل مساله و عوامل مرتبط با جراحی در پیش‌بینی پیامدهای روان‌شناختی در کودکان مبتلا به بیماری‌های قلبی مادرزادی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 22، شماره: 3
87 نمود شناسی کشش زناشویی در میان همسرهای ایرانی: یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 11، شماره: 2
88 نیمرخ علایم اختلال استرس پس آسیبی، و ابعاد شناختی و هیجانی نظریه ذهن در کودکان بی سرپرست (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 15، شماره: 3
89 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه تجارب حافظه (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 24، شماره: 2
90 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی–ویراست دوم در دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 23، شماره: 1
91 هنجاریابی، روایی و اعتبار مقیاس امیدواری حوزه های خاص در دانشجویان ایرانی* (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A nanobiosensor for ultrasensitive detection of Alzheimer's disease (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
2 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی دربیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
3 بررسی تاکیسوسکپی تاثیر عوامل رانندگی (جنسیت، دست برتری و چشم برتری) در اداراک علائم راهنمایی و رانندگی در دانشجویان دانشگاه تربیت معلم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک
4 بررسی زیر ساخت های شناختی پاسخگویی به درمان CBT با استفاده از بسته ارزیابی گزارش های شخصی برای کاهش وزن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
5 تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی، استرس ادراک شده و جهت گیری به زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
6 تاثیر بیماری ام اس در تغییر نقش زوجین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
7 عملکرد کودکان مبتلاء به سرطان در حافظه روزمره، پیش و پس از شیمی درمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
8 مدل یابی روابط ساختاری کارکردهای اجرایی و انعطاف پذیری روانشناختی و باورهای بیماری در سازگاری با بیماری و سلامت روانشناختی در بیماران قلبی عروقی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
9 مقایسه خودپنداره مرتبط با تروما، احساس گناه و خودکارآمدی در نوجوانان مهاجر مبتلا به PTSD ،نوجوانان مهاجربهنجار مواجه شده با تروما و نوجوانان عادی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران