حسن سعیدی

 حسن سعیدی دانشیار دانشکدۀ الهیات و ادیان

حسن سعیدی

hasan saeidi

دانشیار دانشکدۀ الهیات و ادیان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ترابط وجودی بدن با نفس پس از مرگ (تناسخ ملکوتی) از منظر مکتب ابن عربی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 3، شماره: 6
2 بررسی جایگاه و نقش عرفان در فرهنگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 21، شماره: 73
3 بررسی فطرت با تکیه بر تفسیر المیزان (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 9، شماره: 3
4 بررسی نقش عقل در شناخت خداوند در اندیشه ی سنایی (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 16، شماره: 1
5 بررسی و تطبیق توحید افعالی در آیات و روایات با نظام وجود شناختی عرفانی (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 17، شماره: 3
6 بررسی و نقد شبهه تاثیرپذیری پیامبر(ص) و قرآن از اهل کتاب با تاکید بر آرای مستشرقان (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 20، شماره: 3
7 تاملی بر رویکرد تمثیل تکوینی در تبیین آیات خلقت انسان (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 15، شماره: 3
8 عقل از دیدگاه مولانا (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 12، شماره: 4
9 مقایسه انسان شناسی در اندیشه عزیزالدین نسفی با حکمت ایران باستان (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 14، شماره: 54
10 مقایسه وجوه تفسیری وتحلیل معنا شناختی تبیان و تفصیل از نظرفخر رازی وعلامه طباطبایی با تکیه بر تفسیر کبیر و المیزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 4، شماره: 7
11 نقد و بررسی اتهام مستشرقان نسبت به خشونت طلبی اسلام و عدم مدارا با پیروان دیگر ادیان (اهل کتاب) متناظر با موضوع جهاد در اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 21، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 واکاوی گزاره مقاصه در فقه امامیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی