سیدمحمدباقر حسینی

 سیدمحمدباقر حسینی دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

سیدمحمدباقر حسینی

Seyed Mohamad Bagher Hosseini

دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امکان تسمیه قرآن به متن بر اساس تعریف نوین در نظریه های ادبی معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 6، شماره: 14
2 بررسی اثر کشت مخلوط بر عملکرد علوفه خشک سورگوم علوفه ایSorghum bicolor و ارزن مرواریدیPennisetum spp (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 2
3 بررسی اثرات کود نیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد ذرت علوفه ای در نظام کشت جنگل زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 3
4 بررسی کشت مخلوط نواری سورگوم علوفه ای با لوبیا چشم بلبلی و سویا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 3
5 بررسی واکنش ارقام و اندازه های مختلف ریزغده های سیب زمینی به تیمارهای خواب شکنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 1
6 بررسینوع و زمان مصرف مواد شیمیایی بر شکستن خواب غده چه سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 1
7 تاثیر ادبیات عربی بر سه اثر منثور فارسی (گلستان، تاریخ جهانگشا و مرزبان نامه) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 2، شماره: 12
8 تاثیر عصاره برخی گیاهان دارویی در کنترل علف های هرز تاج خروس وحشی (Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album) در لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 4
9 تجزیه و تحلیل جملات دعایی دیباچه کلیله و دمنه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 7
10 جذب و انتقال علف کشهای توفوردی و گلایفوسیت نشاندارباکربن 14درجمعیت های علف هرزکاتوس Cynanchum acutum درایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 2
11 مطالعه تاثیر برداشت تاخیری، تراکم بوته و شدت برداشت بر عملکردعلوفه و برخی از ویژگیهای رویشی یونجه یکساله گونه اسکوتلاتا (Medicago scutellata var Robinson) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی کیفی علوفه و شاخصهای سودمندی درکشت مخلوط ارزن ـ سویا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 بررسی اخلاق کاری معلمان ابتدایی شهر شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران
3 بررسی تاثیر استفاده ازمنابع و مقادیر مختلف مصرف فسفردرعملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک درزراعت ذرت (Zea mays . L) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 بررسی تاثیرتلقیح بذرومحلول پاشی باکتریهای محرک رشدبرعملکرد علوفه و شاخصهای رشدسورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 بررسی زمان تاثیرآللوپاتی برخی عصاره گیاهان دارویی و ادویه ای تانابودی علفهایه رز تاج خروس و سلمه تره (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 بررسی کاربرد کودهای بیولوژیک در زراعت افتابگردان روغنی (.Heliantus annuus L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
7 تاثیر آبیاری جویچه ای متناوب بر سبزینگی ارزن دم روباهی(Setaria italica) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
8 تاملی بر عوامل موثر بر ادراک دانشجویان از اخلاق حسابداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد
9 تعامل اثرات مومنتوم و اثر اندازه و ارزش شرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری