دکتر علی رجب زاده قطری

دکتر علی رجب زاده قطری استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی رجب زاده قطری

Dr. Ali Rajabzadeh Ghatari

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ‎ ارائه‎ی مدل مدیریت بحران با تمرکز بر نظام مدیریت منابع انسانی برای بیمارستان‎های شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 10
2 A Maturity Model for Digital Transformation in Transportation Activities (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 1
3 آینده پژوهی در حوزه انرژی و ارزیابی راهبرد های مدیریت انرژی کشور با استفاده از برنامه ریزی سناریو (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 6، شماره: 4
4 ارائه الگوی بلوغ فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 8، شماره: 3
5 ارائه مدل بوم شناسی کسب وکار تامین مالی جمعی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 19
6 ارائه مدل پویایی ارزیابی بهرهوری نیروی کار معادن (مطالعه موردی: مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 2
7 الگوی مسائل اصلی بهبود بهره وری کارکنان شهرداری تهران (مورد مطالعه: معاونت خدمات شهری و محیط زیست) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 3
8 اولویت بندی ابزارهای مدیریت نوآوری بر پایه شاخصه های اقتصاد دانش محور: مدلAHP (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 13، شماره: 25
9 Clustering algorithm for electronic services customers: A case study of the banking industry (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 13، شماره: 2
10 Proposing a Model to present Factors which Affect e-SCM Risk and their Impacts on Organizational Performance (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 2، شماره: 4
11 Technical and Economic Factors in the Design Model Fuzzy Smart Priority Investment Projects for Industrial: Approach Fuzzy Expert System (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 10، شماره: 1
12 بازنمایی و ساختاردهی مسئله خلاقیت سازمانی با استفاده از متدلوژی سیستم های نرم (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 7، شماره: 4
13 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر فعالیت ها و کارکردهای بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تجزیه و تحلیل روند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 1
14 بررسی سیستماتیک پیشینه پژوهشی تامین مالی جمعی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 15، شماره: 57
15 بررسی قابلیت های خدماتی در صنایع کوچک ایران با استفاده از ادغام فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و دیمتل فازی: دیدگاه مبتنی بر منابع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 1
16 بررسی نقش جوامع میزبان در پشتیبانی از توسعه گردشگری: استان گیلان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 6، شماره: 2
17 بین المللی شدن صنایع کوچک و متوسط: ابعاد و استراتژی های جامع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 2، شماره: 1
18 تاثیر تغییر ویژگیهای شخصیتی مدیران عالی سازمان بر جو سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 11، شماره: 2
19 تبیین نقش میانجی فرهنگ سازمانی دوسوتوان در ارتباط بین ظرفیت جذب دانش و دوسوتوانی سازمانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 16، شماره: 4
20 تحلیل داده های بیماران دیابتی در راستای خوشه بندی و تجویز دارو براساس الگوریتم پیشنهادی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 0
21 تحلیل عوامل موثر برانتخاب فناوری و رتبه بندی فناوری های کاهش انتشار اکسیدهای نیتروژن(مورد مطالعه: نیروگاه های حرارتی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 7
22 تعیین و اولویت بندی ریسک های بازاریابی الکترونیک صنایع کوچک و متوسط استان تهران با استفاده از روش تاپسیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی دوره: 1، شماره: 3
23 رابطه میان رفتارشهروندی سازمانی(مولفه های وفاداری سازمانی، اطاعت سازمانی، توسعه شخصی) و بهره وری منابع انسانی در میان کارکنان بیمارستانهای منتخب دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 2، شماره: 3
24 سنجش میزان تشعشعات امواج رادیویی آنتن های BTS با استفاده از مدل تنظیم گری با رویکرد متدولوژی سیستم های نرم (مورد مطالعه: کلان شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 12، شماره: 2
25 شناسایی معیارهای اثربخشی برنامه های آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب نظران (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
26 شناسایی معیارهای اثربخشی برنامه های آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب نظران (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
27 شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار مهندسی مجدد فرایند کسب و کار بر چابکی سازمان (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 3
28 شناسایی و طراحی مدل خوشه بندی قابلیت های خدماتی در صنایع کوچک ایران با استفاده از رویکردهای تحقیق در عملیات نرم: تبیین میک مک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 5، شماره: 2
29 شناسایی ویژگی های داده درخور جهت کشف دانش از سیستم های کلان داده سلامت (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 15، شماره: 56
30 طراحی راهبرد نگهداشت مشتری با استفاده از الگوی پیش بینی رویگردانی مشتری مبتنی بر یادگیری عمیق (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 12، شماره: 3
31 طراحی سیستم پشتیبان برای پیش بینی بقای بیماران مبتلا به سرطان ملانوم مبتنی بر الگوریتم های داده کاوی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 19، شماره: 2
32 طراحی سیستم پیشنهاد بانکی فردی با استفاده از تجزیه و تحلیل احساسات در رسانه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 39
33 طراحی سیستم توصیه گر شخصی سازی شده برمبنای آنالیز احساسات در رسانه های اجتماعی(مورد مطالعه: سیستم بانکی) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 12، شماره: 1
34 طراحی سیستم هوشمند ترکیبی رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ها با استفاده از مدل های استدلالی فازی ترکیبی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 14، شماره: 53
35 طراحی مدل بهینه سازی دوسطحی برای زنجیره تامین با ساختار تخفیف پلکانی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 1
36 طراحی مدل پویای چابکی کسب وکار در سازمان های تولیدی با رویکرد سیستم های پویا (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 2، شماره: 1
37 طراحی مدل پویای چابکی کسب وکار در سازمان های تولیدی با رویکرد سیستم های پویا بررسی موردی شرکت های خودرو ساز تجاری (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 2، شماره: 1
38 طراحی یک مدل ارزش گذاری دانش فنی برای فن بازارها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 3
39 مدلسازی اثر موجی اختلال تامین کننده بر توزیع کننده در زنجیره تامین سه سطحی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 4
40 مدلسازی بازاریابی توصیه ای الکترونیکی با تاکید بر رفتار مشتری و بهبود کسب و کار (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 11، شماره: 4
41 مطالعه امکان سنجی کنترل انتشار دی اکسید کربن از نیروگاه های حرارتی ایران از طریق CO۲-EOR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 9، شماره: 1
42 مقاصد گردشگری هوشمند: مرور سیستماتیک تحقیقات با استفاده از رویکرد قیف پارادایم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 49
43 موشکافی نقش ابعاد کیفیت مدیریت منابع انسانی در تعهد سازمانی، هویت سازمانی و گرایش به ترک شغل کارکنان سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 56
44 نگاشت مدل تولید پایدار با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری و دیمتل فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 10 فرمان بهبود دسترسی پورتالهای دولتی برای افراد کم توان و ناتوان بصری (دریافت مقاله) کنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال
2 An Agent-Based Market Simulation with Social Effects (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
3 آیندهنگاری صنعت بانکداری با توجه به رویکرد اقتصاد دانش بنیان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
4 ارائه چهارچوب پیشنهادی تحلیل کلان داده بر بستر ابر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
5 ارائه مدل مفهومی برای پیاده سازی مدیریت دانش در زنجیره تامین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
6 ارائه مدل یکپارچه حاکمیت، مدیریت ریسک و رعایت در تجارت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
7 امکان سنجی پیاده سازی سیستم هوش تجاری در سازمانهای دولتی (دریافت مقاله) کنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال
8 اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار شهر الکترونیک با استفاده از تکنیک TOPSIS مطالعه موردی شهر قم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند
9 Big Data in Tourism Industry (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC۲۰۱۶ با رویکرد بر E-Tourism
10 Simulation model in green supply chain management in retail industry (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی انجمن پویایی شناسی سیستم ها
11 Two dimensional model designing to evaluate employees performance using fuzzy approach (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
12 بررسی جامع مقالات حوزه مدل بلوغ دگردیسی دیجیتال با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق، کامپیوتر
13 بررسی چالش های توسعه زنجیره تامین و اولویت بندی آنها با مدل های MADM ارایه الگوی بهینه در صنعت ناوگان ریلی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
14 تحلیل نقش تکنولوژی در مدیریت دانش زنجیره تامین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
15 تدوین مولفه های زنجیره تقاضا براساس رویکردمدیریت زنجیره تامین واولویت گذاری آنها با استفاده ازرویکردTOPSIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
16 توسعه مدل مفهومی تصمیم گیری برون سپاری استراتژیک؛ خلق ارزش مشترک و ایجاد شبکه اشتراک دانش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
17 سایبرماتیک و نسل آینده اینترنت اشیاء (دریافت مقاله) کنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال
18 شبیه سازی ابزارهای مالی در زنجیره تامین (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
19 شناسایی رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی سیستم هوش تجاری در سازمان های دولتی (مطالعه موردی ادارات امور مالیاتی شهر تهران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات
20 طراحی سرویس های مشتری محور در صنعت بانکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پویایی شناسی و تفکر سیستمی
21 طراحی سیستم پیشنهاد دهنده محصول: مورد بررسی کالاهای فناوری اطلاعات وارتباطات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
22 طراحی سیستم خبره فازی بابکارگیری عوامل موثر هوش هیجانی وکیفیت زندگی کاری در بهره وری کارکنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
23 فناوری بلاکچین در زنجیره تامین: چالش های پیش روی اتخاذ بلاکچین در زنجیره تامین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی)
24 قدرت بازار در صنعت بانکداری ایران و تأثیر تحریم بانک مرکزی بر آن (مطالعه موردی بین سال های 1385 الی 1391) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
25 کاربرد تصمیم گیری چند معیاره در ارزیابی تصمیمات خرید بر مبنای خروجی های الگوریتم ژنتیک؛ مدل پویای تعیین اندازه دسته و انتخاب تامین کننده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
26 مدلی برای تحلیل هزینه- منافع رایانش ابری (دریافت مقاله) کنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال
27 واکاوی تغییرات مشاغل و مسئولیت ها با توجه به تغییرات دیجیتال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع و حسابداری
28 واکاوی کدهای اخلاقی در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد فرهنگی-تحلیل شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
29 واکاوی کدهای اخلاقی در بورس اوراق بهادار تهران:رویکرد فرهنگی-تحلیل شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی