مرتضی چمل نژاد

 مرتضی چمل نژاد کارشناس پژوهش و تحقیقات آموزش و پرورش شهرستان میناب

مرتضی چمل نژاد

Morteza Chemelnezhad

کارشناس پژوهش و تحقیقات آموزش و پرورش شهرستان میناب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی و تحلیل کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششماز حیث توجه به شاخص های تربیت سیاسی دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 13، شماره: 2
2 تحلیل محتوای برنامه درسی هنر پایه های اول تاسوم مقطع دبستاناز حیث میزان توجه به مولفه های زیباشناسی با روش تحلیل محتوا (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 13، شماره: 2
3 تحلیلی بر رابطه معلم و شاگرد از منظر مکاتب فلسفی غرب وآموزه های اسلامی (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 14
4 واکاوی مولفه های تاثیرگذار بر اخلاق مداری درآموزش و پرورش (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 1
5 کاربرد روش پدیدارشناسی به عنوان روش پژوهش و روش تدریس در درس تاریخ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 5
6 کاوشی در باب روش های تربیت اسلامی در دوره تمهید با تاکید بر مراحل بازی و تادیب (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر درس پژوهی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی (مطالعه موردی، شهرستان میناب) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
2 بررسی تطبیقی تربیت اجتماعی از دیدگاه پراگماتیسم ومکتب اسلام به منظور ارائه مدل تربیتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
3 بررسی فرصت ها و تهدیدات پیش روی شبکه های اجتماعی برای فرهنگیان بسیجی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
4 تبیین اثرات و پیامدهای شبکههای ماهوارهای برخانواده با تاکید بر تاثیرگذاری بر فرزندان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
5 تحلیل محتوای زبان فارسی چهارم ابتدایی بر مبنای مولفه های تفکر انتقادی ادوارد گلاسر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری "ازنگاه معلم
6 درس پژوهی پارادایمی نو در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
7 رابطه سبک های مدیریتی و اثربخشی معلمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری "ازنگاه معلم
8 رهیافت های مفهوم اجتماعی هویت برای نظام آموزش و پرورش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری "ازنگاه معلم
9 سواد رسانه ای و کیفیت کاری معلمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری "ازنگاه معلم
10 واکاوی مولفه های فرهنگ مدیریت جهادی پارادیمی ارزشی در راستای توسعه فرهنگی کشور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری "ازنگاه معلم