آزاد تیموری

 آزاد تیموری دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

آزاد تیموری

Azad Teimori

دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی صفات ریختی در تشخیص دو گونه کپورماهی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
2 ارزیابی فیلوژنتیکی ریختشناسی اتولیت ساژیتا در شماری از گیش ماهیان تجاری خلیج فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
3 ارزیابی میزان تجمع زیستی فلزات سرب و کادمیم در عضله و کبد ماهی ساردین (Dussumieria acuta) در آب های ساحلی بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک
4 Freshwater invasive fish species in Iran: diversity, environmental impacts and management (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
5 Morphology of Urohyal bone and its relationship with feeding habits and habitats of some species of the order Pleuronectiformes (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
6 Phylogenetic relationships of the genus Aphanius (Cyprinodontidae) in southern and south-western Iran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
7 SRegressive evolution of the cyprinodontid fishes (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
8 بررسی روابط فیلوژنتیک در گونه های جنس Cyprinodontidae) Aphanius) در جنوب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
9 تعیین میزان فلزات سنگین روی، آرسنیکو کروم در بافت های عضله و کبد ماهی سنگسرنقره ای (Pomadasys argenteus) خلیج نایبند، عسلویه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک
10 تکامل برگشتی (پس رو) در کپورماهیان دندان دار (Cyprinodontidae) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
11 تنوع زیستی شماری از ماهیان تجاری خلیج فارس با کلید تصویری بر پایه سنگریزه شنوایی ساژیتا (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی
12 دیدگاه علمی و فقهی اسلام در رابطه با تاثیر آلاینده ها بر سلامت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم
13 ریخت شناسی استخوان دم لامه و رابطه ی آن با زیستگاه و تغذیه تعدادی از گونه های ماهیان راسته ی کفشک ماهی شکلان (Pleuronectiformes) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
14 زی گونگی در حیات وحش، ارزش ها و ضرورت حفاظت از ذخایر محیط زیست در اسلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم
15 طراحی سیستم نگهداری بهینه تونل انتقال آب سد رودبار لرستان بر پایه روش های تجربی و مدل سازی عددی با استفاده از نرم افزار فلک دو بعدی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
16 فواید و تهدیدات خوردن ماهی: براساس مستندات علمی و موازین اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم
17 ماهیان مهاجم آب شیرین ایران: تنوع، اثرات زیست محیطی و مدیریت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
18 مرزبندی گونه ای و تعیین نوع زیستگاه در چهار گونه از ماهیان تجاری خلیج فارس با استفاده از اطلاعات ژنتیکی کد شده در استخوان یوروهیال و اتولیت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
19 مطالعه اکولوژیکی پراکنش و تنوع زیستی ماهیان جنس Aphanius Nardo, 1827 بر اساس تغییر نوع بستر رودخانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)