جعفر صادق جلالی نیا

 جعفر صادق جلالی نیا استاد دانشگاه و رئیس شعبه41 شورای حل اختلاف ارومیه

جعفر صادق جلالی نیا

Jafar Sadegh Jalaliniya

استاد دانشگاه و رئیس شعبه41 شورای حل اختلاف ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.