دکتر سیدعبدالوهاب سماوی

دکتر سیدعبدالوهاب سماوی دانشیار دانشگاه هرمزگان

دکتر سیدعبدالوهاب سماوی

Dr. Seyed Abdolvahab Samavi

دانشیار دانشگاه هرمزگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش خودبخشش گری مبتنی بر کتاب درمانی بر مسئولیت پذیری و تمایل به جبران در دانشجویان (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 4، شماره: 3
2 اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT بردلزدگی و تعهد زناشویی زنان متاهل (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 7، شماره: 2
3 اثربخشی آموزش گروهی تنظیم هیجان بر احساس شرم و راهبردهای مقابله ای نوجوانان خودآسیب رسان (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 24، شماره: 3
4 اثربخشی طرحواره درمانی بر سرخوردگی زناشویی زنان متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 9، شماره: 34
5 ارائه الگوی بهینه برنامه درسی مبتنی بر مهارت های آموزشی دانشگاه فرهنگیان در چارچوب الگوی اکر (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 13، شماره: 5
6 بررسی اثربخشی روایت درمانی راه حل محور بر دلزدگی، اشتیاق و امید زنان متقاضی طلاق در شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 4، شماره: 4
7 بررسی جایگاه هوش اخلاقی در کتاب های خوانداری دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 18، شماره: 4
8 بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه درگیری تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 24
9 بررسی عوامل فردی یا روانشناختی موثر بر پدیده خودآسیب زنی نوجوانان: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 19، شماره: 45
10 بررسی مقایسه ای سبک مقابله ای در بیماران دیابتی و افراد عادی (مطالعه موردی: شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 24
11 بررسی نقش میانجی فرایند های خودشناختی در رابطه ی بین سرکوب گری (خودفریبی و دگر فریبی) با میل به طلاق در زنان و مردان متقاضی طلاق (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 12، شماره: 46
12 پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس هویت تحصیلی، حمایت معلم، سازگاری تحصیلی و عضویت روان شناختی در مدرسه بر دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 23، شماره: 3
13 تاثیر درس پژوهی بر خط بر خودکارآمدی معلمان ریاضی دوره ابتدایی شهر بندرعباس (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 39
14 تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی از مولفه های به زیستی ریف (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 17، شماره: 1
15 تدوین ابزار سنجش درک مفهومی علوم پایه هشتم و تعیین رابطه آن با عملکرد تحصیلی درس علوم تجربی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 24
16 تعیین نقش واسطه ای هویت اخلاقی در تاثیر عملکرد خانواده بر رفتار اخلاقی دانشجویان دختر دانشگاه هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 1
17 رابطه بین روش ها و فنون تدریس اساتید با نقش میانجی شایستگی های تربیت اجتماعی دموکراتیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 20، شماره: 76
18 رابطه ساده و چندگانه اجتناب تجربه ای و مهارت های ارتباطی با ابرازگری هیجانی در زنان متاهل شهر بندرعباس در سال ۱۴۰۱: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 21، شماره: 5
19 رابطه علی متغیرهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی با میانجی گری درک مفهومی در دانش آموزان پسر و دختر پایه هشتم (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
20 سنجش و ارزیابی مولفه های برنامه درسی تربیت هنری دوره پیش دبستانی با استفاده از مدل تحلیل اهمیت - عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 16، شماره: 1
21 سوء مصرف مواد مخدر و پایگاه هویت در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 5، شماره: 20
22 شناسایی انواع شایستگی ها برای تحقق تربیت اجتماعی دموکراتیک در نظام آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 18، شماره: 71
23 مدل روابط ساختاری تیپ شخصیتی D و افسردگی با میانجی گری تحریف های شناختی و عملکرد خانواده در شهروندان شهر بندرعباس (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 15، شماره: 6
24 مقایسه اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت با فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پرخاشگری مادران و نشانه ‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در کودکان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 28، شماره: 1
25 مقایسه اثربخشی زوج درمانی مثبت نگر و درمان کوتاه مدت راه حل محور بر بهزیستی روانشناختی و بهبود سازگاری زناشوئی در خانواده های ساکن شهر شیراز (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 11، شماره: 42
26 واکاوی مولفه های مهارت های آموزشی معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 19، شماره: 4
27 ویژگی های روان سنجی نسخه بسیار کوتاه پرسشنامه رفتار کودک: بررسی مزاج در ۳ تا ۷ سالگی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اختلال دیکته نویسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه
2 بررسی اثر بخشی امید درمانی گروهی برکاهش درد زایمان زنان شهرستان بستک (دریافت مقاله) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
3 بررسی اثر بخشی امیددرمانی گروهی بر سلامت روان زنان باردارشهرستان بستک (دریافت مقاله) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
4 بررسی تاثیر تماس با طبیعت بر عواطف مثبت و منفی و بهزیستی در شهروندان شهر بندرعباس (دریافت مقاله) چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
5 بررسی رابطه ابعاد عملکرد خانواده با رفتار اخلاقی در دانشجویان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
6 بررسی رابطه ابعاد عملکرد خانواده با هویت اخلاقی در دانشجویان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
7 بررسی رابطه بهزیستی روان شناختی با سازگاری زناشویی در زوجین شهرستان بندرعباس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه
8 بررسی رابطه حل تعارض زناشویی و شیوه های فرزندپروری در بین پرستاران بیمارستانهای شهر بندرعباس (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
9 بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه حس عضویت روانشناختی در مدرسه (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
10 بررسی مدل سازگاری زناشویی بر بهزیستی روانشناختی با واسطه گری ابرازگری هیجانی در زوجین شهر بندرعباس (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت
11 بررسی مقایسه ای سبک مقابله ای در بیماران دیابتی و افراد عادی مطالعه موردی : شهر بندرعباس (دریافت مقاله) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
12 بررسی میزان مشارکت زیست محیطی دانش آموزان شهر بندرعباس در حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
13 پیش بینی خودکارآمدی از طریق خلاقیت، سبک تفکر و حمایت سازمانی ادراک شده در معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک شهر بندرعباس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
14 پیش بینی میزان رغبت به ازدواج از طریق سبک های دلبستگی و تجربه گرایی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی شهر بندرعباس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
15 تاثیر درس پژوهی بر خط بر خودکارآمدی معلمان ریاضی دوره ابتدایی شهر بندرعباس (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
16 تاثیر درس پژوهی بر خط بر خودکارآمدی معلمان ریاضی دوره ابتدایی شهر بندرعباس (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
17 تاثیر درس پژوهی بر خط بر صلاحیت حرفه ای معلمان ریاضی دوره ابتدایی شهر بندرعباس (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
18 رابطه درگیری شناختی (راهبردهای یادگیری)، انگیزش درونی، خود کارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی
19 رابطه درگیری شناختی، درگیری عاطفی، درگیری رفتاری و خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
20 رابطه ی بین صمیمیت عاطفی با حس همجوشی زوجین تازه والد جزیره قشم (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
21 رابطه ی بین صمیمیت معنوی با حس همجوشی زوجین تازه والد جزیره قشم (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
22 شناخت حفاظت محیط زیست و جامعه مطالعه موردی آگاهی دانشجویان شهربندرعباس ازمبانی محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
23 مشارکت زیست محیطی وتوسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
24 مقایسه سبک زندگی در بیماران دیابتی و افراد عادی مطالعه موردی: شهر بندرعباس (دریافت مقاله) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
25 مقایسه گرایش به اعتیاد در دانشجویان بومی و غیر بومی ورابطه آن با حمایت اجتماعی و افسردگی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه