دکتر علی اصغر انواری رستمی

دکتر علی اصغر انواری رستمی استاد، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی اصغر انواری رستمی

Dr. Aliasghar Anvari rostami

استاد، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون نظریه های اصلی تقسیم سود با تاکید بر نقش سهامداران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 3
2 اجرای حسابرسی عملیاتی با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده یکپارچه (IDEA): مدرکی از صنعت بیمه ایران (دریافت مقاله) مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی دوره: 3، شماره: 2
3 ارایه الگوی فرایندی عمومی مدیریت سرمایه گذاری بانک ها در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 12، شماره: 47
4 ارایه مدل برنامه ریزی خطی با رویکرد استوار برای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 8
5 ارزیابی توان پیش بینی سود فصلی هر سهم بااستفاده ازمدل های سری زمانی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 6، شماره: 23
6 ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از نسبت های مالی: کاربردی از رویکرد تحلیل پوششی داده بوت استرپ شده (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 2
7 ارزیابی کارآیی نسبی واحدهای پلیس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها: مطالعه مروری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 6، شماره: 2
8 ارزیابی کارایی اطلاعاتی شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بورس تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 7، شماره: 2
9 ارزیابی مقایسه ای سودآوری اعتبارات بانکی عقود اسلامی به روش بهایابی بر مبنای فعالیت و روش بهایابی سنتی: مورد بانک توسعه صادرات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 14، شماره: 2
10 ارزیابی مقایسه توانمندی ویژگی های کیفیت سود با توانمندیهای مدیریتی شرکت ها در پیش بینی بازده مازاد در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 4
11 استراتژی‏های تأمین مالی شرکت‏ها در شرایط عادی و بحران: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 8، شماره: 2
12 الگوسازی و پیش‎بینی EPS شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد شبکه عصبی GMDH (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 20، شماره: 1
13 اندازه گیری کارایی نسبی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (شاخص های تکنولوژی اطلاعات) (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 15، شماره: 1
14 Identifying and Studying the Factors Affecting E-loyalty of Pioneer Banking Services Users (Private and Governmental Banking) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 6، شماره: 2
15 Knowledge Management and Learning Organization: Analyzing the Role of Knowledge and Experience Documentation (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 1، شماره: 2
16 Performance Evaluation of Information and Communication Technology Corporations in Tehran Stock Market: Inconsistency with the Global Trend (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 1
17 بررسی اثر چرخ‎دنده ای نامتقارن سود بودجه‎شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 22، شماره: 2
18 بررسی ارتباط میان قابلیت های سیستم های اطلاعاتی و عملکرد شرکت ها بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV) با استفاده از تکنیک AHP فازی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 1، شماره: 1
19 بررسی ارتباط و تحلیل اثرات سرمایه گذاریهای منتخب غیربورسی بر جذابیت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 7، شماره: 27
20 بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر کیفیت و هزینه حسابرسی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 10، شماره: 2
21 بررسی تاثیر ساختارهای رقابتی بازار محصول بر سیاست های تقسیم سود (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 1، شماره: 2
22 بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی بر سرعت تعدیل قیمت سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 4
23 بررسی تحلیلی- تطبیقی الگوها و مدل های سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 10، شماره: 3
24 بررسی رابطه بین سود نقدی و استقلال هیات مدیره بر اجتناب مالیاتی شرکت در چارچوب نظام مالیاتی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 44
25 بررسی رابطه چرخه عمر شرکت ها و نقدشوندگی سهام شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 2، شماره: 3
26 بررسی رابطه علیت گرنجری هشیائوی بازده شاخص ۱۱ بورس جهان با بازده شاخص بورس تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 16، شماره: 2
27 بررسی رابطه ویژگی های حاکمیت شرکتی و طرح ریزی مالیات شرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 3، شماره: 2
28 بررسی رابطۀ غیرخطی تأمین مالی با بدهی و دستکاری جریان‌های نقدی: شواهدی از بورس تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 5، شماره: 4
29 بررسی سودمندی اطلاعات جریانهای نقدی، سودآوری و سود تقسیمی ( آزمون تجربی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 6
30 بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابرسان داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 4
31 بررسی عوامل موثر بر سطح افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 1
32 بررسی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 1
33 بررسی نقش عدم اطمینان محیطی در رفتار هزینه ها؛ شواهدی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 7، شماره: 2
34 پوشش ریسک با استفاده از شاخص ترکیبی قراردادهای آتی (مطالعه موردی بازار مالی ایران) (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 7، شماره: 28
35 تاثیر تجدید ارائه صورتهای مالی بر کیفیت اقلام تعهدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 2، شماره: 3
36 تاثیر توانایی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی با تاکید بر انگیزه های فرصت طلبانه. (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 4
37 تاثیر ساختار سرمایه و پاداش هیئت مدیره بر کارایی سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 5، شماره: 2
38 تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر تعامل میان هزینه های نمایندگی و کارایی اطلاعاتی قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 13، شماره: 4
39 تاثیر نیاز به تامین مالی برون سازمانی بر شاخص حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 9، شماره: 1
40 تبیین نقش سرمایه فکری در کاهش احتمال ورشکستگی شرکت ها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 7، شماره: 4
41 تبیین نقش سرمایه فکری در نقدشوندگی دارائی ها و نقدشوندگی سهام شرکتها:شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 38
42 تحلیل بهره وری کل بانک توسعه صادرات ایران و رشد بهره وری شعب آن با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 1
43 تصمیمات تامین مالی و زمان سنجی مدیریت، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 3، شماره: 3
44 تعیین محرک هزینه در سیستم های هزینه یابی برمبنای فعالیت با استفاده از روش های داده کاوی و تحلیل عاملی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 18، شماره: 63
45 رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل رابطه ای خاکستری و تاپسیس در فضای فازی شهودی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 10، شماره: 38
46 رتبه‎بندی مالی شرکت‎های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش‎های تصمیم گیری چند شاخصه و مدل های ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 14، شماره: 1
47 رتبهبندی ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری بر اساسدیدگاه تهیهکنندگان، حسابرسان و استفادهکنندگانصورت های مالی: کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 38
48 رفتار شهروندی سازمانی در ساپکو: ابعاد، محرک ها و پیامد (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 2، شماره: 3
49 رویه های تحلیلی در حسابرسی: کاربردی از رویکرد تحلیل پوششی داده بوت استرپ شده (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 25
50 سرمایه فکری، ثروت سهامداران و عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 5، شماره: 20
51 شناسایی و ارزیابی مولفه های نظام مالیاتی سازگار با توسعه اقتصادی کشور با استفاده از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 10، شماره: 37
52 طراحی الگوی پیش بینی بازده تعدیل شده بر حسب ریسک نامطلوب؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 45
53 طراحی مدل پیش بینی احتمال سقوط یا ریزش قیمت سهام در بورس اوراق بهادار: رویکرد شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 12، شماره: 2
54 طراحی مدل ترکیبی فرایند سلسله مراتبی- برنامه ریزی آرمانی برای بهینه سازی نقدینگی بانک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 15، شماره: 3
55 طراحی مدل تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 1، شماره: 1
56 طراحی مدل جامع رتبه بندی شرکت های بورسی مبتنی بر گزارشگری یکپارچه (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 18، شماره: 70
57 کاربرد تکنیک تحلیل پوششی داده ها در تعیین کارآیی نسبی کلانتری ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 4، شماره: 3
58 محتوای اطلاعاتی شاخصهای سرمایه فکری و عملکرد مالی در پیش بینی درماندگی مالی با رویکرد داده کاوی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 8، شماره: 24
59 مدل سازی پیش بینی EPS با استفاده از شبکه های عصبی - فازی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 6، شماره: 23
60 مدلی برای تمکین مالیاتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 35، شماره: 4
61 مسیر اشاعه فناوری های انرژی های تجدیدپذیر: رویکرد نظریه سازی بنیادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 4، شماره: 2
62 مقایسه تطبیقی جامعیت شاخص های اندازه گیری شفافیت اطلاعاتی و سطح افشاء اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 4، شماره: 2
63 نقش مشارکت عمومی - خصوصی در سیاست نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 25، شماره: 59
64 نقش ویژگی های منطقه ای در مناطق شهری و روستایی بندرعباس بر رابطه بین تصویر فروشگاه و کیفیت خدمت با بازاریابی توصیه ای در راستای نقش متغیرهای جغرافیایی و مکانی در ایجاد مراکز خدماتی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 32
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر موفقیت پروژه های ساخت شرکت های پیمانکاری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
2 ارزیابی مدلها و روشهای سنجش و ارزشگذاری سرمایه های فکری شرکتها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
3 اهرم مالی و بهره وری سرمایه شرکتهای تولیدی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
4 بررسی تجارت الکترونیک در ایران وجهان، گامی به سوی جهانی شدن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
5 بررسی رابطه میان میزان موفقیت درپیاده سازی مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکار و برتری عملکرد سازمانهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
6 بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
7 بررسی علل تأخیر در پرداخت بهای خدمات(مورد مطالعه: شرکت گاز استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
8 بررسی عوامل موثر بر گسترش خدمات بانکداری الکترونیک در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
9 پیش بینی ورشکستگی شرکتهای حوزه حمل و نقل ریلی بروش شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
10 پیش بیی ورشکستگی شرکت های بورس تهران باو الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
11 تاثیر حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر عملکرد و سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
12 تاثیر نظام پیشنهادها در بهبود بهره وری و عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) هشتمین جشنواره و همایش ملی نظام پیشنهادها
13 تحلیل رابطه میان نقدشوندگی سهام، حاکمیت شرکتی، کیفیت اطلاعات مالی، و ارزش شرکت با استفاده از معادله یابی ساختاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
14 تقسیم سود و بهره وری سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
15 ساختار سرمایه، نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
16 طراحی مدل جامع ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
17 طراحی مدل ریاضی قطعی و فازی برنامه ریزی یکپارجه تولید و توزیع در زنجیره عرضه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
18 عدم تقارن بازده های سهام و اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
19 مدل سازی فرایندهای زنجیره ارزش و نیازمندی های اطلاعاتی شرکت های مجتمع دارای رویکرد برنامه ریزی استراتژیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات