احسان فلاحی آرزودار

 احسان فلاحی آرزودار استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان

احسان فلاحی آرزودار

Ehsan Fallahi arezodar

استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.