ناصر باقری مقدم

 ناصر باقری مقدم استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور - دانشکده مکانیک

ناصر باقری مقدم

Naser Bagheri moghadam

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور - دانشکده مکانیک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تبیین فرآیند توسعه فناوری با استفاده از موتورهای محرک نوآوری؛ مورد مطالعه: توسعه فناوری نیروگاه های بادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 3
2 تحلیل پویای کارکردی- ساختاری توسعه فناوری در چارچوب نظام نوآوری فناورانه؛ مورد مطالعه: فناوری تولید همزمان برق و حرارت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 2، شماره: 2
3 توسعه و انتقال فناوری تولید کاتالیست های تجاری- چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 8، شماره: 13
4 چارچوب تحلیل کارکردی نظام نوآوری منطقه ای در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 2
5 رشد و توسعه فناوری های پایدار چارچوبی برای تحلیل حکمرانی نظام های نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 6، شماره: 2
6 نگاشت خط مشی گذاری علم و فناوری در کشور بر اساس مدل فرایندی خط مشی گذاری (مطالعه موردی: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک چارچوب مفهومی به منظور تدوین ماموریت درسازمان های غیرانتفاعی داوطلبانه و بکارگیری آن دریک سازمان ایرانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
2 ارائه یک مدل برای شناسایی موانع و محرکهای شکل گیری نظام نوآوری فناورانه مورد مطالعاتی فناوری پیل سوختی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
3 ارائه یک مدل تحلیل محیط سازمانی با رویکرد سیستمی: مطالعه موردی یک موسسه پژوهشی در حوزه انرژی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
4 ارایه مدلی برای اولویت بندی استراتژی های توسعه صنعتی با استفاده از روش تصمیم گیری گروھی فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
5 ارزیابی تطبیقی نقش انجمنهای تجاری در توسعه فناوری خودروهای هیبرید (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار
6 ارزیابی تکنولوژی سیستمهای تولید انرژی الکتریکی غیر متمرکز با استفاده از روش تصمی مگیری چند شاخصه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
7 ارزیابی نظام نوآوری فناورانه هیدروژن و پیل سوختی در کشور و ارایه سیاست های پیشنهادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
8 ارزیابی و انتخاب سیستم های محرکه خودرو در افق 20-15 ساله کشور با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و ارائه سناریو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
9 الگوی سیستمی پیشرفت فناوری پیل سوختی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
10 انتخاب رویکرد مناسب در تعیین اولویت های تحقیقاتی فناوری، مطالعه موردی فناوری غشاء در صنعت گاز کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
11 اهمیت و جایگاه کارت امتیازی متوازن در مدیریت سبد پروژه ها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
12 بررسی امنیت سیستم انرژی کشور و ارتباط متقابل آن با توسعه کاربرد انرژ یهای تجدیدپذیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
13 بکار‌گیری و مقایسه روشهای AHP, TOPSIS, ELECTRE در انتقال تکنولوژی تولید ترانسفورماتورهای خشک رزینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
14 پیش بینی نقش فناوریهای پیشرفته پیل سوختی در توسعه پایدار ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
15 تبیین نقش سیستم هوشمندی تکنولوژی در فرایندهای مدیریت دانش: مورد کاوی پیل سوختی اکسیدجامد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 تحلیل راهبردی صنعت پلاستیک کشور با استفاده از رویکرد سیاستگذاری مبتنی بر تحلیل زنجیره ارزش صنعت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
17 تحلیل مدل های پیاده سازی استراتژی و انتخاب مدل مناسب در حوزه فناوری - مطالعه موردی توسعه فناوری پیل سوختی در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
18 تکنیک های شناخت و تحلیل ذینفعان با رویکرد برنام هریزی استراتژیک در سازمانهایدولتی و غیرانتفاعی (مطالعه موردی در شرکت برق منطق های گیلان) (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
19 جایگاه انرژیهای نو و تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور در افق چشم انداز1404 (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی
20 جایگاه و وظایف دولت ها در فرایند توسعه فناوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
21 درآمدی بر نقش دولت در توسعه فناوری خودروهای هیبریدی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار
22 گامهای نظری تحلیل توسعه فناوریهای نوظهور با استفاده ازنظام نوآوری فناورانه : مورد مطالعاتی فناوری پیل سوختی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
23 معرفی و بررسی رویکردهای جهانی استراتژی های ملی توسعه پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک