شهرام آزادی

 شهرام آزادی دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

شهرام آزادی

Shahram Azadi

دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بهبود پایداری چرخشی خودرو توسط سیستم ترمز فعال با استفاده از کنترل مود لغزشی تطبیقی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 7، شماره: 1
2 تحلیل دینامیک گذرای خودروی مفصلی حامل سیال در مقایسه با خودروی مفصلی با بار صلب (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 13، شماره: 2
3 طراحی یک کنترل مدل پیش بین برای خودروی مفصلی سنگین هنگام انجام مانور تعویض خط بحرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 16، شماره: 2
4 هدایت خودکار خودروی سنگین مفصلی در شرایط ترافیکی واقعی با کنترلر مودلغزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 16، شماره: 2
5 یک روش تخمین جدید ضریب اصطکاک جاده و نسبت لغزش بهینه چرخ در کنترل دینامیک طولی و عرضی خودرو با استفاده از سیستم های فرمان و ترمز فعال (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حساسیت پارامترهای طراحی فنرهای تخت یک خودروی سنگین با استفاده از روش طراحی آزمایشها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
2 ارائه یک الگوی شناسایی و شاخص گذاری موانع پیادهسازی مدیریت استراتژیک در شرکت عمران ساحل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
3 استراتژی طراحی مفهومی سکوی متحرک شبیه سازها با توجه به مدل دینامیکی وسیله اصلی و فاکتورهای انسانی ادراک حرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی شبیه سازی پرواز
4 استفاده از روش تبدیل موجک در آشکارسازی محتوای فرکانسی سیستم تعلیق یک خودرو در شرایط گذرا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
5 Dynamic Modeling of a Satellite Equipped with Variable Speed Control Moment Gyros (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
6 Offering method of hybrid technology for airplanes with two different engines and contra-rotating propellers (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
7 structural optimization of an off-road vehicle based on NVH analysis using DOE method (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
8 Vehicle Dynamic Control Using Adaptive Optimal Control Strategy (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
9 بررسی انواع روشهای تشخیص خواب آلودگی وکاربرد شبیه ساز رانندگی در تست های خواب آلودگی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
10 بهبود رفتار سواری یک خودرو سواری از طریق بهینه سازی سیستم تعلیق غیرفعال با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
11 بهبود رفتاردینامیکی خودرو با استفاده از تایر هوشمند با کنترلر فازی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
12 بهینه سازی پارامترهای سیستم فرمان دنده- شانه ای در یک خودروی سواری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
13 بهینه سازی چند هدفی سیستم تعلیق نیمه فعال برای یافتن منحنی پارتو به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
14 بهینه سازی چندمنظوره درب عقب یک خودرو تحت قیود صدا، ارتعاشات ، ناهنجاری و وزن با استفاده از روش رویه پاسخ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
15 بهینه سازی راندمان حجمی یک موتور احتراق داخلی مجهز به سیستم تایمینگ متغیر سوپاپ ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
16 بهینه سازی سیستم تعلیق محور جلو خودرو سواری با نرم افزار آدامز و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین پژوهشی در مهندسی و تکنولوژی
17 تاثیر روشمدلسازی تلاطم سیال در تانکرهای مقطع بیضوی بر پایداری خودروهای حمل سوخت (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
18 تأثیر خوابآلودگی بر عملکرد فرماندهی رانندگان اتوبوس بین شهری در سناریوی حفظ مسیر با استفاده از شبیه ساز رانندگی اتوبوس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
19 تحلیل ارتعاشی بدن انسان در تعامل با یک خودروی سواری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
20 تحلیل تنش شبه دینامیکی شاتون با در نظر گرفتن اثر حرارت و وابستگی ویژگیهای مواد به دما (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
21 تحلیل حساسیت و بهینه سازی سینماتیکی و الاستوسینماتیکی سیستم تعلیق جلو یک خودرو سواری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
22 تحلیل فرمان پذیری یک خودرو ، با یکپارچه سازی دینامیک چند جسمی صلب و دینامیک اجسام انعطاف پذیر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
23 تحلیل کاهش مصرف سوخت خودرو با استفاده از فناوری نیم دونیرو 48 ولت (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
24 تحلیل و شبیه سازی الگوریتم های کنترلی سیستم فرمان در خودروی بدون سرنشین (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
25 تخمین میرایی سیستم های ارتعاشی با استفاده از تبدیل موجک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
26 تشخیص خواب‌آلودگی راننده براساس شاخصه‌های مبتنی بر داده‌های فرمان و موقعیت عرضی خودرو به کمک شبیه‌ساز رانندگی سواری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
27 تشخیص عیب در سیستم تعلیق خودرو با استفاده از تبدیل موجک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
28 توسعه مدل مقدار متوسط موتور و تعیین اعتبار آن با نتایج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) چهارمین همایش موتورهای درونسوز
29 روش جدید مدلسازی عملکرد فنرهای تخت در نرم افزارهای چند جسمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
30 شبیه سازی دینامیکی خودرو و طراحی راننده خودکار برای خودروهای س واری (دریافت مقاله) چهارمین همایش موتورهای درونسوز
31 شبیه سازی سیستم محرکه و سیستم انتقال قدرت در خودروهای سواری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
32 شبیه سازی و بهبود رفتار سیستم تعلیق مک فرسون خودرو پراید با استفاده از ADAMS/Car (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی
33 شبیهسازی دینامیکی ماهواره با صفحات خورشیدی انعطاف پذیر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
34 طراحی کنترلر رهگیری مسیر تعویض خط خودروهای مفصلی با روش کنترل غیرخطی مد لغزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی
35 طراحی کنترلر فازی برای مانور تعویض خط خودکار خودرو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
36 طراحی مسیر بهینه مانور تعویض خط اتوماتیک در خودرو های بدون سرنشین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند
37 طراحی یک کنترل کننده فرمان فعال برای خودروهای مفصلی سنگین براساس روش فیدبک بهینه خطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی
38 طراحی، ساخت و کنترل سیستم فرمان یک شبیهساز رانندگی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
39 کنترل بهینه خودروی چهار چرخ فرمان گیر با استفاده از مدل کامل خودرو در ADAMS (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
40 کنترل پایداری خودرو با استفاده از سیستم AFS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی
41 کنترل پایداری خودروهای مفصلی با استفاده از کنترلر فازی و سیستم فرمان جلو فعال (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
42 کنترل تطبیقی دینامیک طولی خودروی سواری (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
43 کنترل خودکار خودروی سواری در ترافیکجاده ای (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
44 کنترل فرمان فعال یک خودروی مفصلی سنگین در هنگام انجام مانور تعویض خط (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
45 کنترلر و هدایت خودکار خودرو برای پیروی از مسیر مطلوب جاده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی
46 مدلهای مقدار متوسط و کاربردهای آن در شبیه سازی موتورهای جرقه ای (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک