رامین محمدعلی طهرانی

 رامین محمدعلی طهرانی سرپرست معاونت پژوهش و فناوری واحد یادگارامام (ره) شهرری -دانشیار

رامین محمدعلی طهرانی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری واحد یادگارامام (ره) شهرری -دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.