دکتر ابراهیم علیدوست قهفرخی

دکتر ابراهیم علیدوست قهفرخی دانشیار دانشگاه تهران

دکتر ابراهیم علیدوست قهفرخی

Dr. ebrahim alidoust

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مصرف مکمل آهن بر شاخص های ذخایر آهن بدن زنان ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 11
2 ارائه الگوی استقرار ایمنی در محیط های ورزشی (با کاربرد نظریه داده بنیاد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 7، شماره: 16
3 بررسی تاثیرات مثبت و منفی مطبوعات و وب سایت های خبری در حوزه فوتبال ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 1، شماره: 3
4 بررسی جایگاه الگوی سایبرنتیک در ادارات کل ورزش و جوانان استان های منتخب کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 30
5 بررسی دیدگاه دانشجویان درباره نقش چندرسانه ای ها در آموزش و یادگیری تربیت بدنی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 21
6 بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران و سلامت سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 28
7 بررسی رابطه علی رهبری موثق با عملکرد تیمی: نقش میانجی سرمایه روانشناختی (مورد مطالعه: فوتسالیست های منطقه آزاد چابهار) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 6، شماره: 20
8 بررسی رضایتمندی تماشاگران از کیفیت خدمات ارایه شده در ورزشگاه آزادی تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 9
9 بررسی نقش آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید استادان مدیریت ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 4، شماره: 11
10 بررسی نقش راهبردهای نیروی کار احساسی بر قصد ترک شغل مربیان ورزشی (با نقش میانجی گری تحلیل رفتگی شغلی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 30
11 تاثیر اعتماد سازمانی و تعهد حرفه ای بر بهره وری نیروی انسانی در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 6، شماره: 1
12 تبیین ویژگی های شخصیتی و ارزش ویژه برند پوشاک ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 1
13 تحلیل موانع فرهنگی و اجتماعی موثر بر اجرای سیاست هایی کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه ای ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 20
14 تحلیل موانع کارآفرینی در ورزش: از دیدگاه متخصصان ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 18، شماره: 2
15 تدوین نقشه استراتژی تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 5، شماره: 12
16 تدوین نقشه راهبرد فدراسیون ورزش دانش آموزی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 49
17 راهکارهای بررسی اثرات زیست محیطی و ترافیکی اماکن ورزشی شهر یزد بر محیط شهری آن (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 24
18 شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش رایانش ابری در کارکنان دانشکده‌های تربیت‌بدنی شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 7، شماره: 2
19 طراحی الگوی توانمندسازی معلمان تربیت بدنی با رویکرد سند چشم انداز1404 جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 8، شماره: 18
20 طراحی مدل مفهومی صنعت ورزش ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 57
21 طراحی و اعتبارسنجی مدل حکمرانی خوب در فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 12، شماره: 63
22 طراحی و تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ورزش دانش آموزی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 6، شماره: 14
23 مقایسه آمیخته بازاریابی برندهای پوشاک ورزشی داخلی و خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 2، شماره: 4
24 نقش ویژگی های منبع اطلاعاتی بر تبلیغات دهان به دهان لباس های ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 42
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی فرهنگ ایمنی در بین دبیران درس تربیت بدنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
2 انوای اماکن و تاسیسات ورزشی و لزوم استفاده بیشتر از اماکن ورزشی عمومی و طبیعتی به منظور توسعه فعالیت های ورزشی تفریحی سلامتی (همگانی) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
3 اولویت بندی علل عدم نتیجه گیری تیم های باشگاهی فوتبال ایران در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
4 بررسی انحناهای کمری و پشتی ستون فقرات کشتی گیران آزادکار مرد ایران در سطوح مختلف با استفاده از نرم افزار آنالیز پوسچر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
5 بررسی تاثیر عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر بروز رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
6 بررسی رابطه عوامل سازمانی و توانمندسازی معلمان تربیت بدنی (مطالعه موردی استان آذربایجان شرق) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
7 بررسی سهم ورزش در رشد اقتصادی و اشتغال ایران و ارائه مدل بهینه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
8 بررسی عوامل ساختاری و زمینه ای موثر بر کارآفرینی دانش آموزان هنرستان های تربیت بدنی کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
9 بررسی وضعیت توسعه فوتبال پایه کشور براساس برنامه فوتبال گرسروتز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
10 توصیف عناصر آمیخته بازارایابی(7P )در آکادمی فوتبال باشگاه فرهنگی ورزشی ذوبآهن و ارائه راهکارهای اصلاحی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
11 ساختار مناسب ذخیره دانش در مراکز رشد(مطالعه موردی: مرکز ملی نوآوری و فناوری های ورزشی ایران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور
12 شناسایی عوامل سازمانی موثر بر توانمند سازی معلمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
13 شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی معلمان تربیت بدنی مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
14 شناسایی و تحلیل موانع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از روش ANP : مطالعه موردی؛ اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
15 شناسایی و رتبه بندی موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش استان چهارمحال وبختیاری از دیدگاه مدیران، کارشناسان و مسؤلان هیات های ورزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
16 نقش مدیریت الکترونیک منابع انسانی بر اثربخشی منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش