بابک عظیمی ثانوی

 بابک عظیمی ثانوی

بابک عظیمی ثانوی

Babak Azimi Sanavi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط هوش معنوی با رفتار شهروندی کارکنان و اساتید تربیت بدنی دانشگاه های غیردولتی مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
2 ارتباط هوش معنوی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی فرهنگیان زن ناحیه 8 مشهد (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
3 اولویت بندی و بررسی میزان آشنایی با مهارت های کوانتومی در سازمان های ورزشی کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
4 بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان و کیفیت خدمات درک شده بر روی وفاداری مشتریان (منتخبی از باشگاه های بدنسازی شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
5 بررسی رابطه انگیزش و میزان رضایت شغلی کارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
6 بررسی رابطه بیوریتم با رفتار مصرف کننده در مجموعه های آبی شهر مشهد (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
7 بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی در فرهنگیان زن ناحیه 7 مشهد (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
8 بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی در کارکنان تربیت بدنی دانشگاههای مشهد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ورزشی
9 بررسی نقش اماکن ورزشی-تفریحی در جذب توریسم با رویکرد توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری
10 بررسی نقشمیانجی محیط حمایتی نوآورانه در رابطه بین جو سازمانی وکارآفرینی دانشجویان پسر تربیتبدنی دانشگاههای مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
11 تبیین رابطه ماکروارگونومی با بهره وری در کارکنان اداره ورزش و جوانان استان سمنان (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
12 شناسایی و اولویت بندی ابزارهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه IMC در صنعت ورزش با استفاده از روشفازی(بازاریابی ورزشی استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
13 طراحی مدل مفهومی دهکده توریستی سلامت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری
14 طراحی و تحلیل مدل بهره وری کوانتومی بر مبنای مهارت های غیر مادی کوانتومی به روش تحلیل مضمون(مطالعه: وزارت ورزش و جوانان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
15 نقش متغیرهای بیوریتم مشتریان در پیش بینی رفتار مصرف کنندگان مجموعه های آبی شهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
16 پیش بینی رفتار شهروندی منابع انسانی آموزشی دانشگاه های مشهد از متغیرهای تعهد سازمانی و هوش معنوی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران