محسن احتشامی معین آبادی

 محسن احتشامی معین آبادی دانشیار

محسن احتشامی معین آبادی

Mohsen Ehteshami-Moinabadi

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر گسل های عرضی در هندسه، پایانه ها و فعالیت گسل طالقان براساس شواهد ریخت زمین ساختی و مغناطیس هوایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 17
2 تغییر رژیم تنش از میوسن تا پلیوکواترنری و ارتباط آن با ساختارها و جایگیری دایک ها در منطقه سلفچگان،کمربند ارومیه -دختر (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 2، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 VALASHT LAKE, A LANDSLIDE DAM TRIGGERED BY HISTORICAL EARTHQUAKE, ALBORZ MOUNTAINS BELT, NORTH IRAN (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2 تقسیم شدگی دگرشکلی و چین خوردگی مورب در محدوده گسلهای مشاء و طالقان در البرز مرکزی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 جنبه های زمین ساختی زمین لرزه ملارد، آذرماه 1396 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
4 زمین ساخت جنبای جنوب شرق میانه بر پایه شناسه های ریخت زمین ساختی، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
5 زمین لغزش های فاجعه بار در فلات ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
6 معرفی و بیان پتانسیل خطر دریاچه ولشت در البرز مرکزی: توصیف اجمالی یک سد زمینلغزشی ناشی از زمینلرزه ٩٥٨ میلادی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 معرفی و تفکیک گسل کهنه ده (جانب طالقان) از راندگی طالقان در البرز مرکزی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین