دکتر مجید صفاری نیا

دکتر مجید صفاری نیا استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

دکتر مجید صفاری نیا

Dr. Majid Saffarinia

استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش مصون سازی در مقابل فشار روانی بر فرسودگی شغلی و تاب آوری کارکنان دانشگاه (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 10، شماره: 1
2 بررسی اثربخشی آموزش برنامه ارتباط زوج ها برکیفیت زندگی و صمیمیت زناشویی زنان ناراضی از زندگی زناشویی شهر تهران (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 10، شماره: 3
3 بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری و عاطفی بر کاهش پرخاشگری زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 14، شماره: 2
4 بررسی ارتباط سبک های تصمیم گیری و ادراک ریسک با رفتارهای کارآفرینانه در بین مدیران فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 4
5 بررسی و مقایسه سازگاری تحصیلی دانشجویان سال اول تا چهارم دانشگاه و رابطه آن با حمایت اجتماعی خانواده و دوستان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 4، شماره: 13
6 پیش بینی رفتار جامعه پسند بر اساس اعتماد اجتماعی و دیدگاه گیری اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 3
7 پیش بینی کننده های شخصیتی گرایش به دین (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 21، شماره: 45
8 تاثیر آموزش مهارت های غلبه بر سهل انگاری بر سهل انگاری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 17
9 تاثیر طرحواره درمانی گروهی بر ارتقای بهزیستی اجتماعی و ادراک اعتماد اجتماعی در دانشجویان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 15، شماره: 1
10 تأثیر مؤلفه های شخصیت جامعه پسند و خودشیفتگی بر بهزیستی اجتماعی در ساکنان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 3
11 خودشیفتگی،عزت نفس و ابعادپرخاشگری درنوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 6
12 رابطه ابعاد شخصیت با حل مساله و بهزیستی روان شناختی: نقش خودشیفتگی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 5، شماره: 17
13 رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی در زنان ومردان ساکن شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 18
14 مقایسه راهبردهای فراشناختی یادگیری، کمال گرایی و انگیختگی شناختی بین رتبه های برتر و سایر داوطلبان امتحانات ورودی سراسری دانشگاهها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 1
15 نقش استفاده آسیب زا از فضای مجازی در پیش بینی کیفیت زندگی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 5، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر روان درمانی مثبت نگر بر افزایش شادکامی و کاهش اعتیاد به فضای مجازی دختران دبیرستانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار
2 اثربخشی طراحی محیط های یادگیری بر پیشرفت درسی درس املاء دیرآموزان پسر و دختر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی
3 اثربخشی طراحی محیط های یادگیری بر پیشرفت درسی درس ریاضی دیرآموزان پسر و دختر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی
4 اثربخشی طراحی محیط های یادگیری بر پیشرفت درسی درس علوم تجربی دیرآموزان پسر و دختر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی
5 ارزشیابی فعالیتهای آموزشی و آگاهسازی بهینه‎سازی مصرف انرژی در مدارس تهران (سال تحصیلی 1378-1377) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی
6 بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و سلامت روان در مراجعین کافینت های شهر کرمانشاه(محورسیاستگذاری اجتماعی در حوزه فضای مجازی و آسیب های اجتماعی) (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید
7 بررسی مقایسه ای تعارضهای روانیکودکان عادی، تکوالد و کودکانی که مادرانشان شاغل هستندبر اساس تست ترسیم خانواده (دریافت مقاله) همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان
8 بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارتهای حل مسأله و طرحواره درمانی بر ترس از موفقیت دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
9 تأثیر شیوه های رفتاری، شناختی و رفتاری - شناختی ( ترکیبی ) بر تغییر نگرش و رفتار مصرف انرژی الکتریکی دانشآموزان و الگوی مصرف انرژی الکتریکی خانواده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
10 تبدیل ترموشیمیایی چوب و زائدات کشاورزی به گاز ( راهبردی مناسب برای تأمین انرژی روستاها به روش غیر متمرکز ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی
11 رابطه باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با گرایش به اعتیاد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر جیرفت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
12 رابطه خود شیء انگاری بدن با بهزیستی روانشناختی و میانجیگری عزت نفس جنسی در زنان مراجعه کننده به کلنیک های زیبایی شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
13 روان شناسی اجتماعی و تغییر نگرش مصرف کنندگان انرژی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انرژی
14 کاربرد روان شناسی آموزشی در تغییر رفتار مصرف انرژی دانش آموزان آموزش و پرورش شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی
15 مقایسه اثر بخشی درمان پذیرش مبتنی بر تعهد و مدیریت استرس با رویکرد شناختی رفتاری بر تنظیم هیجان زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
16 مقایسه سبکهای فرزندپروری مستبدانه، مقتدارانه، سهل انگارانه با ابعاد 9 گانه سلامت روان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
17 نقش آموزش و آگاه سازی بر بهینه سازی مصرف انرژی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی