دکتر شعبانعلی خان صنمی

دکتر شعبانعلی خان صنمی دانشیار معارف اسلامی گروه معارف اسلامی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

دکتر شعبانعلی خان صنمی

Dr. Shabanali Khan sanami

دانشیار معارف اسلامی گروه معارف اسلامی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparative Study of Self-Confidence from the Perspectives of Quran, Ahadith and Psychology (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی دوره: 4، شماره: 1
2 Deliberation on Authenticity of Medical Traditions from the Perspective of Fariqain (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی دوره: 5، شماره: 2
3 Qom University of Medical Sciences Students’ Opinions Regarding Istikharah, Fate, Destiny, scripting-Amulet, and Jinns (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی دوره: 3، شماره: 2
4 Relationship between Islamic Lifestyle and Mental Health among the Students of the Qom University of Medical Sciences (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی دوره: 4، شماره: 3
5 Trust in the Almighty God from the Viewpoint of Psychology and its Relationship with Self-Confidence (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی دوره: 3، شماره: 4
6 بررسی مفهوم «نبی» و «رسول» در المیزان و مفاتیحالغیب فخر رازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کلام تطبیقی شیعه دوره: 1، شماره: 2
7 بررسی مقایسه سه شیوه آموزشی گروهی، فردی (چهره به چهره) و لوح فشرده بر تصحیح تلفظ و قرائت نماز در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 7، شماره: 7
8 فهم متن (قرآن) و جایگاه عقل درآن از نگاه نصر حامد ابوزید و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین دوره: 4، شماره: 8
9 مشکلات و موانع انجام فریضه نماز در بیماران بستری بیمارستان نکویی قم، سال ۱۳۸۸ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 5، شماره: 3
10 هشام و اعتقاد به تجسیم در روایات (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازخوانی ویژگی های عبادالرحمان در سوره مبارکه فرقان (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در روانشناسی و علوم شناختی
2 بازخوانی ویژگیهای عبادالرحمان در سوره مبارکه فرقان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
3 بررسی آثار و پیامدهای تدوین دیرهنگام حدیث (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق درعلوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی
4 بررسی آثار و پیامدهای حصر مذاهب فقهی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
5 بررسی علل گسترش فقه و اختلاف فتاوی در عصر تابعین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
6 بررسی علل و اسباب پیدایش مذاهب فقهی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
7 بررسی و تحلیل طبقات اجتهاد از منظر اهل سنت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در اخلاق وتربیت،مناسبات دین و روانشناسی
8 تاملی بر تطور اجتهاد فقه امامیه در عصر غیبت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
9 تبیین جایگاه بهداشت روان در قرآن کریم (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در روانشناسی و علوم شناختی
10 تبیین جایگاه بهداشت روان در قرآن کریم (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
11 تبیین سبک سلوک و رفتار متفرد قرآن کریم نسبت به انسان کامل در سوره مبارکه دهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
12 تبیین نقش پیامبر(ص) در توسعه علم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق درعلوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی
13 تحلیل ادله روایی برتری امامت بر نبوت با تاکید برآیه ابتلا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق درعلوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی
14 تحلیل ادله قرآنی برتری امامت بر نبوت با تاکید بر آیه ابتلا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق درعلوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی
15 تحلیل انتصابی بودن رتبه امامت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در اخلاق وتربیت،مناسبات دین و روانشناسی
16 تحلیل مفهوم شفا در قرآن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق درعلوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی
17 تحلیل و ارزیابی نقش درمانی قرآن کریم در درمان بیماری های جسمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
18 توصیفات الهی از جامعه اسلامی در سوره فرقان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت
19 مروری بر نامه امام صادق(ع) به شیعیان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
20 معرفی و تحلیل اندیشه نظریه پردازان پیرو مکتب انفتاح باب اجتهاد در عصر جدید (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
21 واکاوی علل اختلاف فقه شیعه و اهل سنت (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه