آقای پروفسور روح اله دهقانی

پروفسور روح اله دهقانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

آقای پروفسور روح اله دهقانی

Prof. Rouhullah Dehghani

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور روح اله دهقانی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Investigating the Influence of Mass Media on Cosmetics Usage among Womenin Kashan during 2015 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی آلودگی منازل مسکونی شاهین شهر اصفهان بهسوسری درسال 89 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
2 بررسی تاثیر الیاف فولادی و پودر لاستیک بر عملکرد بتن سبک سازهای به روش منحنیهای هم پاسخ (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
3 بررسی تاثیر عوامل محیطی بر میزان برون دمش گاز رادن از سطح خاک در منطقه رامسر با ارائه یک مدل رگرسیونی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی
4 بررسی تغییرات دما رطوبت، PH و نسبت کربن به نیتروژن درتولید کمپوست به روش توده سطحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
5 بررسی شیوع سرمی توکسوپلاسموز در سگ های خانگی شهر کرمان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
6 بررسی فقهی تعامل دولت اسلامی با دولت غیر اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
7 بررسی کیفیت بهداشتی هوای شهر کاشان بر اساس شاخص کیفیت هوا در سال 1390 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
8 بررسی گونه های قارچی درتولید کمپوست بهروش توده سطحی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
9 تعیین آفت کش های ارگانوفسفره (دیازینون و کلرپیریفوس ) در منابع آب شهر برزک کاشان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
10 مقایسه دو روش اکسیداسیون پیشرفته H2O2/UV و O3/UV در تصفیه شیرابه زباله شهری (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
11 مقایسه دو روش اکسیداسیون پیشرفته O3 /H2O2/UV O3/UV درتصفیه شیرابه زباله شهری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
12 میزان حجیت گواهی کودکان در دادرسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی