آقای مهدی مقیمی پور

مهدی مقیمی پور کارشناس نشریات

آقای مهدی مقیمی پور

Mahdi Moghimi Pour

کارشناس نشریات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهدی مقیمی پور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهنشریه بین المللی علوم بهداشت