فرهاد مسعودی

 فرهاد مسعودی

فرهاد مسعودی

Farhad Masoudi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.