دکتر زهره زرشناس

دکتر زهره زرشناس استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر زهره زرشناس

Dr. Zohreh Zarshenas

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برخی بازتاب های هندواروپایی -sel* و صورت های گسترنددارش در ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 9، شماره: 1
2 بررسی تاریخی و تطبیقی چند واج ایرانی در گویش بلوچی بمپوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 10، شماره: 18
3 پیامدهای فرهنگی و اجتماعی فتح اصفهان به دست اعراب (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 7، شماره: 2
4 ساختمان فعل در گونه زبانی براهویی رودبار جنوب (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 12، شماره: 35
5 طبقه بندی قصه های عامه در مجموعه هفت باستانی پاریزی و تاریخ کرمان محمود همت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 17، شماره: 33
6 میراث موبدان شریف آباد از آغاز صفویه تا پایان قاجاریه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 13، شماره: 1