دکتر جواد امین خندقی

دکتر جواد امین خندقی استادیار موسسه آموزش عالی فردوس

دکتر جواد امین خندقی

Dr. Javad Amin Khandaqi

استادیار موسسه آموزش عالی فردوس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی دیدگاه های فلسفی درباره نسبت ارزش زیباشناختی و ارزش اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق دوره: 11، شماره: 20
2 تبیین ادراک فیلم با بهره گیری از نظریه ادراک ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 14، شماره: 1
3 مقایسه الگوی ارزیابی اخلاقی آثار هنری از منظر نوئل کرول و بریس گات (دریافت مقاله) فصلنامه فردوس هنر دوره: 1، شماره: 3
4 مقایسه تعریف زیبایی از منظر فارابی و آکویناس؛ با تاکید بر مفهوم کمال (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات هنر و رسانه دوره: 1، شماره: 2
5 نسبت ایده آل زیبایی و زیبایی وابسته در فلسفه کانت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 9، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازخوانی نقوش سفال نیشابور مبتنی بر مفهوم انسان انگاری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر
2 بررسی عوامل کالبدی موثر بر سلامت روان در طراحی داخلی مسکن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان
3 تحلیل بازنمایی زن در آثار رضوان صادق زاده و کی کی اسمیت مبتنی بر نقد فمینیستی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر
4 تحلیل نقش مادری در خانواده از منظر فمینیسم لیبرال و رادیکال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم تربیتی، روانشناسی و علوم انسانی
5 مطالعه انتقادی دیدگاه کی یران در باب نقد اخلاقی ادبیات نمایشی (دریافت مقاله) همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی