دکتر مسعود اخوان فرد

دکتر مسعود اخوان فرد استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر مسعود اخوان فرد

Dr. Masood Akhvanfard

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.