آقای دکتر V. Attri

دکتر V. Attri Department of Economics, Kurukshetra, India

آقای دکتر V. Attri

Dr. V. Attri

Department of Economics, Kurukshetra, India

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر V. Attri در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی مطالعات علمی