آقای دکتر L. Sarma

دکتر L. Sarma Department of Statistics, India.

آقای دکتر L. Sarma

Dr. L. Sarma

Department of Statistics, India.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر L. Sarma در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی تحقیقات در علوم و مهندسی