آقای دکتر R. Bahrun

دکتر R. Bahrun Department of Management, UTM, Malaysia.

آقای دکتر R. Bahrun

Dr. R. Bahrun

Department of Management, UTM, Malaysia.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر R. Bahrun در مجلات و ژورنالها