آقای دکتر M. Philip

دکتر M. Philip Department of Management, Muscat, Oman

آقای دکتر M. Philip

Dr. M. Philip

Department of Management, Muscat, Oman

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر M. Philip در مجلات و ژورنالها