آقای دکتر P. Kumar

دکتر P. Kumar Department of Management, Delhi, India.

آقای دکتر P. Kumar

Dr. P. Kumar

Department of Management, Delhi, India.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر P. Kumar در مجلات و ژورنالها