دکتر احسان اله کبیر

دکتر احسان اله کبیر استاد، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر احسان اله کبیر

Dr. Ehsanollah Kabir

استاد، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Common Raman Spectral Markers among Different Tissues for Cancer Detection (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 11، شماره: 4
2 Directional Stroke Width Transform to Separate Text and Graphics in City Maps (دریافت مقاله) دوفصلنامه مجله کامپیوتر و رباتیک دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An HMM Model with a Recurrent Kernel in High Dimensional Space Applied to Vehicle Trajectory Recognition (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
2 آشکارسازی بازیکنان در تصاویر فوتبال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
3 آشکارسازی خطوط نقشه های دستی فرش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
4 آشکارسازی دم سیب براساس شکل و رنگ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
5 آشکارسازی وسایل نقلیه در صحنه ترافیک با وجود رویهم افتادگی جزئی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
6 ارائه روشی برای تعیین تعدادو موقعیت بازیکنان از روی تصاویر مسابقات فوتبال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
7 ارائه روشی برای جداسازی متحرک دربازی فوتبال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
8 ارائه روشی برای شناسایی تیم بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
9 ارائه روشی برای کاهش رنگ در تصویر نقشه چاپی فرش و مقایسه آن با روش خوشه‌یابی C- میانگین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
10 ارائه روشی جهت تشخیص سرطان با استفاده ازطیف سنجی رامان مستقل ازنوع سیستم طیف سنجی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
11 ارزیابی معیارهای عدم شباهت در طبقه بندی تصویر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
12 استخراج متن چاپی ازتصاویر گرافیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
13 استخراج ویژگیهای حروف برخط فارسی به منظور گروه بندی آنها با استفادها ز درخت تصمیم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
14 استفاده از احتمال جهش بازگشتی در الگوریتم ژنتیک برای آموزش مدلم خفی مارکف (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
15 استفاده از اطلاعات رنگ و لبه در بازیابی تصویر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
16 استفاده از الگوریتم ژنتیک در تفکیک طیف جرمی هوای بازدم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
17 استفاده از بازخورد ارتباط برای تلفیق ویژگیهای معنایی و ویژگیهای سطح پایین در یک سیستم تعاملی بازیابی تصویر (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
18 استفاده از تبدیل موجک برای بهبود سیستم تایید امضای برخط (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
19 استفاده از روش بهینه سازی حداقل مربعات جهت تفکیک طیف جرمی هوای بازدم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
20 استفاده از کلونی مورچه ها برای ایجاد تطابق بین سیگنا لهای امضاهای برخط (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
21 استفاده از یادگیری استقرایی قوانین برای جداسازی تصویری کلمات فارسی و لاتین (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
22 استفاده از یک الگوی اتفاقی درنهان نگاری به روش تبدیل موجک (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
23 استفاده از یک روش دو مرحله ای برای طبقه بندی زیر- کلمات چاپی فارسی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
24 اصلاح گسستگی های ناخواسته در متون چاپی فارسی با گسترش مورفولوژی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
25 اصلاح گسستگی های ناخواسته در متون چاپی فارسی به روش زنجیر فعال (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
26 افزایش تفکیک پذیری تک - تصویری تصاویر متن به صورت مبتنی بر نمونه با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
27 انتخاب ویژگی با الگوریتم وراثتی برای خوشه بندی قلم های فارسی با FCM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
28 Dynamic and memory efficient web page prediction model using LZ78 and LZW algorithms (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
29 Mixture of RLS and LMS Algorithms (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
30 Modeling the Behavior of Drivers (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
31 Object Recognition: Computational Theories and Models (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
32 Vehicle Tracking by a Motion History Graph (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
33 بازشناسی برخط حروف مجزای فارسی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
34 بازشناسی برخط حروف مجزای فارسی با شبکه عصبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
35 بازشناسی برخط زیرکلمات فارسی با استفاده از نقاط وعلائم حروف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
36 بازشناسی برخط کلمات دست‌نویس فارسی با واژگانی گسترده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
37 بازشناسی زیر- کلمات چاپی با در نظر گرفتن نقاط آنها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
38 بازشناسی کلمات دستنویس فارسی از طریق گرادیان تصویر و مدل مارکوف پنهان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
39 بازشناسی نقش مایه های قالی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
40 بازیابی تصویر بر اساس همرخدادی رنگها در بلوکهای لبه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
41 بازیابی تصویر نامه های اداری براساس شکل کلی کلمات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
42 بازیابی موسیقی بر اساس تشخیص ژانر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
43 بررسی اثرروش انتخاب بلوک و طول رشته گلد درنهان نگاری تصویر به روش طیف گسترده درحوزه DCT (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
44 بررسی تاثیر مرتبه فیلتر تبدیل موجک در نهان نگاری کور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
45 بررسی روشهای مختلف تعیین حجم محصولات کشاورزی به کمک پردازش تصویر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
46 بهسازی تصویر لبه برای اشکارسازی خطوط نقشه فرش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
47 تحقق فیلتر گاوسی تقریبی با کارایی بهبود یافته برای حذف نویز (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
48 تحلیل ساختار نامه های اداری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
49 ترکیب شبکههای عصبی بر اساس آموزش یادگیری با همبستگی منفی در بازشناسی کلمات دستنویس فارسی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
50 ترکیب طبقه بندهای دو کلاسی برای بازشناسی ارقام دستنویس فارسی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
51 ترکیب ویژگیها با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای طبقه بندی معنایی تصاویر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
52 تطابق فرینههای سیگنال های امضاهای برخط به روش DTW برای حفظ تمایز بین امضاهای اصلی و جعلی (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
53 تعیین بخ شهای مهم در شکل زیر-کلمات چاپی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
54 جداسازی متن فارسی از تصویر اسکن شده نقشه های شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
55 جداسازی نقاط چسبیده به بدنه حروف چاپی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
56 جدید در بازخورد ربط برای بازیابی تصویر بر اساس محتوا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
57 جستجوی نشانگرهای طیفی رامان به منظور تمایز نمونه های سالم و سرطانی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
58 خوشه بندی ارایههای گلهای قالی با بکارگیری توصیف گر فوریه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
59 خوشه بندی دست خط فارسی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
60 درج هبندی سیبها براساس خرابیهای سطحی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
61 روشی برای نمایه سازی و بازیابی تصویر در حالت فشرده با quad-tree (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
62 سیستم خبره شناسایی احساس از روی تصویر ویدیویی چهره (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
63 شناسایی خودکار خطوط نقشه فرش (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
64 طراحی کم توان ASIC برای عملگر فراخش در پردازش تصویر دودویی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
65 طراحی و پیاده‌سازی سیستم میانه تقلیدی با پیچیدگی کم برای حذف نویز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
66 طراحی و پیادهسازی کمتوان دو ساختار خطلولهای تموجی ترکیبی سریع برای فراخش مورفولوژی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
67 طراحی و پیادهسازی یک ساختار آرایه تپنده برای محاسبه بیدرنگ گشتاورهای دوبعدی مرتبه بالا در تصاویر خاکستری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
68 طراحی یک دیکشنری تصویری برای زیر- کلمات چاپی با در نظر گرفتن نقاط آنها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
69 فشرده سازی تصویر با استفاده از شبکه RBF و الگوهای راستای لبه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
70 کاربرد ترکیب بندها در بازشناسی ارقام دست نویس فارسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
71 گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
72 گروه بندی حروف برخط با آشکارسازی کاسه آن ها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
73 گوشهیابی در تصاویر خاکستری با استفاده از الگوریتم k همسایه نزدیکتر (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
74 مدلی عملی برای برآورد حجم محصولات کشاورزی با کاربرد ماشین بینایی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
75 معرفی دو ویژگی سریع و کارآمد برای بازشناسی ارقام دستنویس فارسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
76 مقایسه طبقه بندهای بیز ساده، ماشین بردار پشتیبان و آنالیز تفکیک پذیری خطی در تشخیص ضایعات رنگدانه ای پوست (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
77 نهان نگاری دیجیتال تصویر به روش طیف گسترده در حوزه تبدیل گسسته کسینوسی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
78 نهان نگاری مقاوم بر مبنای طیف گسترده و با استفاده از تبدیل DCT–4 × 4 در تصاویر دیجیتال (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
79 یک روش بازنمایی بر پایه تبدیل فاصله برای آشکارسازی متن در تصاویر نقشه های شهری (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
80 یک روش مقاوم در برابر تغییرات روشنایی برای ردیابی عابر بر مبنای رنگ (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
81 یک سامانه بازیابی موسیقی مبتنی بر ویژگی های آکوستیک و موسیقیایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
82 یکپایگاه داده برای بازشناسی دستنوشته های برخط فارسی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند