دکتر علی کوچی

دکتر علی کوچی هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی و رشته مکانیک در دانشگاه تربت حیدریه

دکتر علی کوچی

Dr. Ali Kochi

هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی و رشته مکانیک در دانشگاه تربت حیدریه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.