آقای دکتر S. Chahal

دکتر S. Chahal Department of Marketing, Punjab, India.

آقای دکتر S. Chahal

Dr. S. Chahal

Department of Marketing, Punjab, India.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر S. Chahal در مجلات و ژورنالها