آقای دکتر P. Singh

دکتر P. Singh Department of Agricultural Economics, Delhi, India.

آقای دکتر P. Singh

Dr. P. Singh

Department of Agricultural Economics, Delhi, India.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر P. Singh در مجلات و ژورنالها