آقای دکتر N. Murthy

دکتر N. Murthy Department of Physics, India.

آقای دکتر N. Murthy

Dr. N. Murthy

Department of Physics, India.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر N. Murthy در مجلات و ژورنالها